Nieuwe strop dreigt voor rioolwaterzuiveringsinstallatie

GARMERWOLDE - Er dreigt opnieuw een strop voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde. Uit berekeningen van waterschap Noorderzijlvest blijkt dat de geplande uitbreiding 29 miljoen euro kost.
Daarmee komen de kosten ruim dertien miljoen euro hoger uit dan waarop was gerekend. Waterschap Hunze en Aa's, dat meebetaalt aan het project, vindt dat Noorderzijlvest de tegenvaller eerder naar buiten had moeten brengen.
Beide waterschappen laten nu onderzoeken of de kosten omlaag kunnen. De zuiveringsinstallatie van Garmerwolde heeft de afgelopen jaren al veel financiële tegenvallers opgeleverd.