Wereldprimeur aan de Dollard: zeedijk gemaakt van zout baggerslib

De Brede Groene Dijk
De Brede Groene Dijk © Jan Been/RTV Noord
Van plan naar uitvoering duurde tien jaar, maar nu is-ie klaar: de brede groene dijk langs de Dollard. Vrijdag is de dijk, die is gemaakt van baggerslib uit de Eems en Dollard, opgeleverd. De makers zijn apetrots op het resultaat, een wereldprimeur.
Toen jaren geleden duidelijk werd dat de zeedijk langs de Dollard moest worden opgehoogd, ontstond het idee om een deel van de dijk te gebruiken als proefproject. De betrokkenen stelden zich de vraag: kunnen we een veilige, sterke en duurzame zeedijk maken van zout slib dat in de direct omgeving wordt gebaggerd?
Bekijk de video:
'We hebben in Oost-Groningen een wereldprimeur'

Bredere dijk

Met dat idee gingen de deskundigen aan de slag. Het slib werd uit de Dollard en de Eems gehaald en bij Oterdum gedroogd tot klei. Na gedegen onderzoek naar de kwaliteit van deze klei kwam er toestemming om de 750 meter lange proefdijk aan te leggen, vlak bij bij het Ambonezenbosje. De steenslag en asfalt waaruit de dijk deels bestond werd weggehaald en vervangen door de klei.
De klei van de proefdijk is gewonnen uit baggerslib uit de Dollard
De klei van de proefdijk is gewonnen uit baggerslib uit de Dollard © Jan Been/RTV Noord
De proefdijk is - vergeleken met de oude - een stuk breder en veel minder steil. Erik Jolink van Waterschap Hunze en Aa’s: ‘Het talud is veel flauwer, waardoor de golven die er straks tegenaan slaan geleidelijker worden opgevangen. Ze rollen er als het ware tegenop, terwijl ze tegen de oude dijk aan beukten.’
De sterkte van de nieuwe dijk werd uitgebreid getest bij Deltares in Delft. De conclusie luidde dat de klei zich uitstekend houdt, zelfs onder de zwaarste stormen.

De eerste van vele

De komende drie jaar wordt de proefdijk nauwlettend in de gaten gehouden. Daarna wordt de resterende twaalf kilometer tussen de Polder Breebaart en de Duitse grens op dezelfde manier uitgevoerd. Daarvoor is opnieuw veel klei nodig. Jolink: ‘We zijn met boeren die grond hebben aan de landzijde van de dijk in gesprek of zijn een deel van hun percelen beschikbaar willen stellen als kleirijperij.’
De betrokkenen verwachten dat de aanleg van de brede groene dijk navolging vindt op andere plaatsen in ons land en ook wereldwijd.