Steeds meer Groningers in financiële problemen door inflatie: 'De vraag is of huishoudens kunnen wachten tot volgend jaar'

Een man toont zijn lege zakken
Een man toont zijn lege zakken © Lex van Lieshout/ANP
Zo'n 40.000 Groningse huishoudens komen bij een verdere stijging van de prijzen niet meer rond, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. De stijgende kosten van energie en levensonderhoud brengen niet alleen de minima in nood, maar ook tweeverdieners en woningeigenaren.
Met de winter voor de deur is het de vraag hoe een grote groep Groningers de financiële lasten gaat dragen. 'Door de toenemende inflatie komt de bestaanszekerheid van een grote groep onder druk, terwijl maatregelen in Den Haag pas volgend jaar genomen worden. Dat is voor veel huishoudens waarschijnlijk te laat,' zegt Erik Meij van Sociaal Planbureau Groningen.

Miljarden voor koopkrachtreparatie

Het kabinet heeft dit jaar al ruim 6 miljard euro uitgegeven aan koopkrachtreparatie, zoals de energiecompensatie en brandstofaccijnsverlaging. Huishoudens die dit jaar gebruik konden maken van de energietoeslag zijn tijdelijk geholpen, maar de echte klap komt voor hen volgend jaar, zo voorspelt het (CBS). Voor 2023 staat daarom een volgend miljardenpakket klaar om de koopkracht van huishoudens te vergroten.

Verschillende groepen geraakt door inflatie

De huidige koopkrachtdaling maakt een grote groep mensen kwetsbaar voor financiële problemen. In februari van dit jaar gaf twintig procent van de Groningers al aan dat zij moeite hadden met het betalen van de energierekening, meldt het Sociaal Planbureau Groningen.
Dit beeld wordt bevestigd door een uitvraag van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe onder verschillende instanties die mensen met financiële problemen ondersteunen. Deze instanties zien dat meer én andere groepen een beroep doen op hun diensten. Zo signaleert de Groningse Kredietbank een toename in het aantal meldingen van inwoners met betalingsproblemen bij energiebedrijven.
Jannie Orsel van Stichting Eerste Hulp Heiligerlee en Veendam, bedient al jaren de vergeten groep van mensen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een uitkering en andere voorzieningen, maar toch niet rond kunnen komen. 'We zien het aantal mensen dat onze hulp nodig heeft rap toenemen. Dit zijn mensen die een goede auto of zelfs een koophuis hebben, maar dit niet meer kunnen betalen. Zij moeten de auto of het huis eerst verkopen voor ze in aanmerking komen voor hulp van de gemeente, maar dan is het vaak al te laat.'

Het dragen van de financiële last

De vraag is hoe gemeenten inspringen op deze snelle toename in het aantal mensen met financiële problemen. Nieuwe groepen zijn lang niet altijd bekend bij gemeenten, omdat ze geen uitkering of schulden hebben maar juist inkomen uit werk.
RTV Noord belde vrijdagmiddag verschillende gemeenten in de provincie, geen van hen kon inhoudelijk ingaan op maatregelen die gemeenten nemen om 'nieuwe groepen' in kaart te brengen.

Niet repareren, maar voorkomen

Naast inspanningen van gemeenten en andere instanties zullen er op een structureel niveau maatregelen moeten worden genomen. 'De dringende uitdaging die er ligt is om de financiële problemen niet achteraf te repareren, maar juist te voorkomen. Dat vraagt om serieuze inspanningen van gemeenten om de groepen in beeld te krijgen, maar ook om tijdige en structurele ingrepen uit Den Haag. Daarbij kun je denken aan het versnellen van de energietransitie van lage- en middeninkomens, zo snijdt het mes aan twee kanten', zo stelt Meij van Sociaal Planbureau Groningen. 'De vraag is of huishoudens kunnen wachten tot volgend jaar.'