Provincie wacht niet met omstreden Dubbele Dijk ondanks onderzoek

De Dubbele Dijk bij Bierum
De Dubbele Dijk bij Bierum © Waterschap Noorderzijlvest
De provincie Groningen wil doorgaan met het omstreden project Dubbele Dijk. Terwijl de Noordelijke Rekenkamer bezig is met een onderzoek naar het miljoenenproject, wacht de provincie niet op de uitkomst ervan.
Het provinciebestuur wil vaart maken met het project. In 2019 is achter de bestaande zeedijk een tweede dijk aangelegd. De tussenliggende grond wordt gebruikt voor innovatieve projecten op het gebied van natuur en landbouw.

'Aanleg kan na besluit direct starten'

De Dubbele Dijk kwam in opspraak na een reportage van Nieuwsuur, waarin duidelijk werd dat de provincie grondeigenaar Bakker Bierum een pachtsom van 8,8 miljoen euro betaalde voor een pachtperiode van 25 jaar. De oppositie in Provinciale Staten vroeg zich af of de pachtsom niet veel te hoog was en vroeg om een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer. Dat onderzoek loopt nog.
De provincie Groningen wil niet wachten op de uitkomst van dat onderzoek en wenst het project op korte termijn een vervolg te geven. Er moet een zogeheten getijdenduiker worden aangelegd, een opening in de dijk waar zeewater gecontroleerd doorheen stroomt. Volgens gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) kan dit niet wachten.
‘We wachten inderdaad niet op het Rekenkameronderzoek, maar leggen het besluit nu voor aan Provinciale Staten, zodat zij in november hopelijk groen licht kan geven voor het project’, zegt Hamster. ‘De aanleg van de getijdenduiker kan dan direct starten na het stormseizoen van dit jaar en nog vóór het volgende stormseizoen.’

'Geen ongeoorloofde staatssteun'

De provincie Groningen zegt zelf onderzoek te hebben verricht naar de omstreden pachtsom die betaald is aan grondeigenaar Bakker Bierum. ‘Uit de twee onderzoeken komt naar voren dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun’, meldt Hamster. ‘Ook is uit onderzoek naar voren gekomen dat de pachtprijs die wij betalen nog aan de conservatieve kant is.’ Eerder meldde de provincie al dat onteigenen geen alternatief was, want dat zou onnodig vertragend kunnen werken, waardoor het project in gevaar zou kunnen komen.
De aanleg van de getijdenduiker moet het project in een nieuwe fase brengen. De provincie stelt een investeringskrediet beschikbaar van 8,9 miljoen euro, vooral afkomstig uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Waddenfonds. Ook komen er enkele tonnen uit Europa voor het project.

Proefgebied met zout water

Wanneer de getijdenduiker is aangelegd, ontstaat er een proefgebied waar gecontroleerd zout water wordt toegelaten. Er vinden proeven plaats met een garnalenkweker, zeewierteelt en straks kan er een project worden opgestart met aardappelsoorten die minder last hebben van zout.
Commerciële partijen volgen de ontwikkelingen volgens de provincie ‘met grote interesse’. Een ambtenaar van de provincie zegt dat er mogelijk een miljoeneninvestering volgt van een private partij.