Neerslagtekort loopt hard terug: Oost-Groningen het natst van heel Nederland

Een auto rijdt door het water na een enorme hoosbui
Een auto rijdt door het water na een enorme hoosbui © Archief/ Persbureau Meter
De vele regen van de afgelopen week heeft er voor gezorgd dat het neerslagtekort in onze provincie hard is teruggelopen. Ten opzichte van de rest van Nederland is in de provincie Groningen het tekort aan neerslag het laagst.
In de rest van Nederland ligt het neerslagtekort ontstaan door de droogte van de afgelopen zomer nog steeds boven de 200 millimeter. In onder meer Zeeland, Limburg en Achterhoek ligt dat zelfs boven de 300 millimeter.

Waterpeil flink gestegen

In Oost-Groningen is het neerslagtekort het laagst van heel Nederland, zo meldt weeronline. Daar is het minder dan 150 millimeter. Normaal voor de tijd van het jaar is een tekort van zo'n 90 millimeter. Ondanks de vele neerslag is het grondwaterpeil nog steeds erg laag.
Nu het volop heeft geregend, verspreid over de provincie 50 tot 100 millimeter, is het waterpeil in de Groningse wateren flink gestegen.

Water vasthouden

Dat heeft ook te maken met de hoge waterstanden op zee. Het water kan momenteel maar mondjesmaat worden afgevoerd naar zee. Daarom parkeert het waterschap Noorderzijlvest het overtollige water tijdelijk in het Lauwersmeer.
Tegelijkertijd wordt ook geprobeerd om het water vast te houden in de boezems, om zo iets aan de nog te droge bodem te doen.