Provincie baalt van onduidelijkheid OV in troonrede en hamert op industriepolitiek

Het Prinsjesdagontbijt
Het Prinsjesdagontbijt © Provincie Groningen
De provincie Groningen is teleurgesteld dat het kabinet weinig aandacht heeft voor investeringen in het openbaar vervoer in ons land. Ook moet er op korte termijn duidelijkheid komen voor de grote energieverbruikers in de industrie, voordat er opnieuw honderden banen verdwijnen.
Het kabinet maakt geld vrij voor de aanpak van de energiecrisis, de stikstofcrisis en benoemt de gevolgen van de gaswinning in Groningen als ‘pijnlijk en beschamend’, zo was gisteren te horen in de Troonrede die koning Willem-Alexander uitsprak.

'Had op meer gehoopt'

‘Ik miste de boodschap hoe je omgaat het met openbaar vervoer, hoe het kabinet aankijkt tegen de veranderingen op het gebied van mobiliteit’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66) tijdens het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt van de provincie Groningen, waarin het college van Gedeputeerde Staten terugblikt op de Troonrede. ‘Ik had op meer gehoopt, in elk geval op een invulling hoe het kabinet er tegenaan kijkt. Het openbaar vervoer heeft het zwaar en daar is steun voor nodig.’
De provincie Groningen ligt samen met andere provincies al langere tijd met het Rijk in de clinch over de financiering van het openbaar vervoer. Het kabinet kondigde eerder aan dat de coronasteun wordt afgebouwd, waardoor er buslijnen op het platteland dreigen te worden geschrapt.

'Industrie heeft Rijk nodig'

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA) vindt dat het kabinet ook echt aan de slag moet met het voeren van een goede industriepolitiek.
'Om Aldel nog even als voorbeeld te nemen: het kabinet wil niet bijspringen om de energiekosten te drukken, omdat Aldel te weinig heeft verduurzaamd’, stelt Rijzebol. ‘Aldel zegt te weinig hebben verdiend om die verduurzamingsslag te kunnen maken. Zo blijft het een kip-ei-verhaal. Aldel heeft de productie ondertussen flink afgebouwd. Die torenhoge energiekosten spelen bij meerdere grote industriële bedrijven in onze provincie. Daar moet een oplossing voor komen, want daar zijn honderden banen mee gemoeid. Het kabinet wil die verduurzamingsslag maken, de bedrijven hebben niet de financiële middelen, dus er zal Rijksgeld bij moeten.’

'Zie weinig concrete plannen'

De provincie maakt zich verder zorgen over de klimaatverandering en de gevolgen voor de Groninger bodem. Gedeputeerde Melissa van Hoorn (GroenLinks) stelt dat het Rijk de provincies aan de bal wil laten, maar dat het nog niet over de brug komt met een visie.
‘Er wordt weinig concrete invulling gegeven aan het bestrijden van bijvoorbeeld droogte en wateroverlast, thema’s waar we in de afgelopen vijf jaar steeds meer last van hebben gehad.’
De provincie Groningen heeft in de afgelopen jaren te kampen gehad met fikse bodemdalingen, onder meer als gevolg van de gaswinning. In de gemeente Loppersum is de bodem volgens de Commissie Bodemdaling 37 centimeter gedaald. De bodemdalingen hebben grote invloed op de waterhuishouding. Zo kan een verhoging van de grondwaterstand leiden tot lagere opbrengsten voor de landbouw. ‘Het is belangrijk voor Groningen om met oplossingen te komen,’ zegt Van Hoorn. ‘Zo moet het watersysteem aangepast worden en ook aan de kwaliteit van water moet nog veel gebeuren.’

'Verschillen zijn zorgwekkend'

Volgens Tjeerd van Dekken (PvdA) zijn de plannen op het gebied van wonen ‘voortvarend’ te noemen. Het Rijk maakt 42,5 miljoen vrij voor het Groninger Zorgakkoord. ‘De leefbaarheid van het aardbevingsgebied staat al een tijd onder druk. Het is mooi dat het Rijk nu aandacht besteedt aan de verbetering van dit gebied,’ zegt Van Dekken. Zorgeloos is de gedeputeerde echter niet: ‘De economische verschillen in de samenleving zijn wat mij betreft zorgwekkend. Bestaanszekerheid is een primair grondrecht dat voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dat is op dit moment nog niet aan de orde.’