35 miljoen euro voor Groninger Forum

GRONINGEN - De provincie Groningen stelt 35 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van het Groninger Forum.
Het geld is afkomstig uit het potje voor compensatiemaatregelen, dat in het leven is geroepen na het afblazen van de Zuiderzeelijn.
Met de bouw van het Forum wordt een bijdrage geleverd aan de heront-
wikkeling van de oostwand van de Grote Markt.