Meer meldingen bij Meldpunt Overlast en Zorg

GRONINGEN - Het afgelopen jaar hebben in de stad Groningen bijna 4000 mensen gebeld met het Meldpunt Overlast en Zorg. Dat zijn er bijna 1000 meer als in 2008.
Onduidelijk is waarom het aantal meldingen zo is gestegen. Het meldpunt is bedoeld voor Stadjers, die zich zorgen maken over hun buurtgenoten of ergens overlast van hebben. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van vereenzaming, komt het meldpunt in actie en biedt hulp aan voor betrokkenen.