SCP: 'Bevolkingskrimp is onafwendbaar'

GRONINGEN - De bevolkingskrimp in Noordoost Groningen is niet meer tegen te houden, ook niet als je extra geld stopt in de krimpgebieden.
Er wordt de komende jaren veel geïnvesteerd in de krimpgebieden.

Dat is volgens het Sociaal Cultureel Planbureau ook nodig, maar we moeten niet de illusie hebben dat dit de leegloop zal stoppen. Volgens directeur Paul Schnabel is het geen bodemloze put om in krimpgebieden te investeren, maar het is wel lastig om een afweging te maken waar je precies geld in steekt.