Bejaarden in de knel door kapotte lift

LOPPERSUM - Invalide ouderen in de Assieshof in Loppersum kunnen geen kant op omdat de lift in het wooncomplex al meer dan een week kapot is.
De bewoners hebben het defect al diverse malen gemeld bij het nabijgelegen zorgcentrum Wiemersheerd, waarvan de Assieshof deel uit maakt. Ondanks herhaalde toezeggingen dat het euvel verholpen zou worden, doet de lift het nog steeds niet. Met als gevolg dat de hoogjaarden in feite in hun eigen huis opgesloten zitten.

defecte printplaat

Volgens Zonnehuisgroep Noord, de overkoepelende organisatie waaronder de Wiemersheerd valt, doet de lift het niet door een defecte printplaat. Dat onderdeel is besteld, maar nog niet geleverd. Het is nog niet bekend hoelang dat nog gaat duren. De bejaarden zullen dus nog even geduld moeten hebben.