Westerwolde is situatie Ter Apel zat: gemeente wil nieuw contract met COA afdwingen

Asielzoekers voor het aanmeldcentrum in Ter Apel
Asielzoekers voor het aanmeldcentrum in Ter Apel © ANP
De gemeente Westerwolde moet op korte termijn met het COA om tafel omdat het landelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, tegen de afspraken in, al maanden overvol zit. De situatie is volgens een overgrote meerderheid van de gemeenteraad daarom ‘onhoudbaar’.
De situatie voor de poort van het aanmeldcentrum is al maandenlang inhumaan, de overlast voor de inwoners van Ter Apel te groot en de werkdruk voor de medewerkers te hoog. Dat stellen de raadsleden in een motie die naar verwachting woensdag vrijwel unaniem wordt aangenomen.

Binnen een maand juridische stappen

Nu de situatie niet verbetert, wil de gemeenteraad komende woensdag het college van Burgemeester en Wethouders opdragen binnen een maand juridische stappen te zetten. Volgens de afspraken in de bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kan dat door een zogeheten mediation gesprek te plannen.
De gemeente en het COA gaan dan om tafel om de situatie te bespreken. Eerder heeft de gemeenteraad al eens onderzocht of het contract kan worden ontbonden, als de opvangorganisatie zich niet aan de afspraken houdt. Dat kan niet. Het gesprek is het enige middel dat de gemeente heeft.

Pakket eisen op tafel

Met het gesprek wil de gemeente een nieuwe overeenkomst afdwingen waarin staat dat er in ieder geval binnen een jaar drie extra aanmeldcentra elders in het land bij moeten komen, er voldoende opvangplekken moeten zijn en er een ‘plan B’ moet komen als het aanmeldcentrum in Ter Apel weer overloopt.
Als het COA hiermee niet akkoord gaat, sluit raadslid en initiatiefnemer Marco Visscher (Gemeentebelangen) niet uit dat de gemeente de huidige overeenkomst zal ontbinden. Dat zou dan kunnen betekenen dat het aanmeldcentrum in Ter Apel moet sluiten.

Veel steun voor voorstel

De gemeente kan de mediation afdwingen, omdat in het contract met het COA staat dat er niet meer dan tweeduizend asielzoekers opgevangen mogen worden in Ter Apel. Het afgelopen jaar gebeurde dat toch.
Welke andere afspraken in de bestuursovereenkomst staan, is niet bekend. Met het COA is destijds afgesproken om de overeenkomst niet openbaar te maken.
Alle politieke partijen in Westerwolde staan achter het raadsvoorstel, behalve de PVV. Deze fractie steunt de motie niet omdat er ook in staat dat er extra opvangplekken en aanmeldcentra bij moeten komen. Daar is de partij op tegen.
Het COA wil nu niet reageren omdat de motie formeel nog moet worden aangenomen.