Miljoenengevecht rond windmolenposities in Eemshaven

Zeven windmolens in de Eemshaven krijgen een zwarte wiek
Zeven windmolens in de Eemshaven krijgen een zwarte wiek © Waterschap Noorderzijlvest
De provincie Groningen zit in een spagaat nu twee concurrerende plannen voor windmolens bij de Eemshaven elkaar gaan bijten.
De ene partij, Wintermolen, heeft al een claim van 45 miljoen euro bij de provincie neergelegd wanneer de andere partij er met de buit vandoor gaat. De andere partij, Vattenfall, met daarin participerende Groninger boeren, dreigt met hetzelfde wanneer zij haar zin niet krijgt. De provincie schuift het besluit voorlopig even voor zich uit.
Daarmee ettert een potentiële tijdbom nog even door. De provincie Groningen was in juni namelijk nog van zins om Wintermolen toestemming te geven voor de bouw van twee windmolens aan de westkant van de Eemshaven. In datzelfde gebied willen Groninger boeren onder de vlag van Eemswind ook acht tot tien windmolens bouwen, als onderdeel van het windpark van Vattenfall.

Beide partijen willen de buit

Eemswind kwam tegen het plan van Wintermolen in verweer omdat die de windmolenrechten volgens Eemswind via ‘chantage’ zou hebben verkregen, waarop de Gedeputeerde Staten vorige week met een voorstel kwam om Vattenfall/Eemswind de ruimte te geven voor de bouw van zestien windmolens. Daar was Wintermolen op zijn beurt weer boos over.
Het voortdurende geschuif door de provincie met windmolenrechten wordt nu op de lange baan geschoven. De Provinciale Staten zou vandaag debatteren over de kwestie, maar op verzoek van het college van Gedeputeerde Staten is het onderwerp op het allerlaatste moment van de agenda gehaald.

Sprake van onvolkomenheden

‘Er zitten namelijk onvolkomenheden in het Provinciaal Inpassingsplan’, zegt gedeputeerde Melissa van Hoorn (GroenLinks) over de kwestie. ‘Het is een heel complex dossier, vandaar dat het ook goed moet zijn. We willen de gelegenheid krijgen om de boel op orde te krijgen.’
Verschillende oppositiepartijen in de Provinciale Staten willen juist weten wat er is gebeurd, voordat de provincie dinsdagavond besloot het stuk van de agenda te halen. Van Hoorn gaat daar niet expliciet op in, maar spreekt van ‘een omissie’ in het voorstel dat verstuurd is naar Provinciale Staten. ‘Maar wat is dan die omissie?’, vraagt Ankie Voerman (Partij voor de Dieren) zich af. Ook daar krijgen de Statenleden geen antwoord op.

Kan vertraging ook leiden tot een schadeclaim?

Van Hoorn is bereid de Statenleden op een later moment bij te praten en uit te leggen wat nu zo gewichtig is aan het voorstel. Volgens haar moeten juristen eerst het nodige reparatiewerk verrichten, zodat de kans op een succesvolle claim van Wintermolen zo klein mogelijk is.
‘Er kunnen anders allerlei bezwaren op tafel komen. Eerst moet de omissie in het voorstel worden hersteld.’
Verschillende oppositiepartijen in de Provinciale Staten, waaronder Groninger Belang en de SP, houden er nu rekening mee dat vertraging alsnog leidt tot een schadeclaim. Van Hoorn belooft de partijen zo snel mogelijk bij te praten.