Minder extern personeel bij gemeente Groningen

© René Hoogschagen
GRONINGEN - De gemeente Groningen wil de komende jaren besparen op het inhuren van extern personeel.
Volgens de nieuwe richtlijn mogen de uitgaven voor personeel van buitenaf in 2014 niet meer zijn dan 12 procent van de totale loonkosten. Nu is dat ruim 18 procent. Daarmee ligt Groningen boven het gemiddelde van vergelijkbare steden en de landelijke norm. Met de maatregel wil de gemeente bevorderen dat het eigen personeel flexibeler wordt ingezet.