Raad Westerwolde alsnog unaniem voor afdwingen nieuw contract met COA

Mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel
Mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel © Jan Been/RTV Noord
Tegen de verwachtingen in heeft de hele gemeenteraad van Westerwolde woensdagavond ingestemd met het voorstel om een gesprek met het COA af te dwingen. Dat gesprek moet uiteindelijk leiden tot een nieuw contract tussen de gemeente en de opvangorganisatie.
Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat PVV Westerwolde voornemens was om het voorstel niet te steunen. Daarmee zou de partij tegen een goed gebruik ingaan. De gemeenteraad trekt meestal gezamenlijk op als het over de problemen in Ter Apel gaat.
Dat deed de gemeente bijvoorbeeld eerder toen het ging over de versoberde opvang voor asielzoekers uit veilige landen. Door samen op te trekken, hopen de raadsleden een sterker signaal af te geven.

Initiatiefnemer motie: 'Westerwolde wordt besodemieterd'

De motie, die afgelopen dinsdag al werd aangekondigd, draagt het gemeentebestuur op om een zogenaamd mediation gesprek aan te gaan met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De twee gaan dan onder leiding van een onafhankelijk iemand in gesprek over de problemen bij het landelijke aanmeldcentrum.
Dat kan de gemeente doen, omdat het COA de afspraken in het huidige contract schendt. Daarin staat dat er maximaal tweeduizend asielzoekers opgevangen mogen worden in Ter Apel. Al bijna een jaar verblijven daar regelmatig meer.
Volgens initiatiefnemer Marco Visscher (Gemeentebelangen) worden daarmee 'inwoners en de ondernemers in Westerwolde besodemieterd en geschoffeerd door het COA', stelt hij in zijn openingsbetoog.
Hoe is het in godsnaam mogelijk dat u tegen meer aanmeldcentra bent?
PvdA-raadslid Wim Eilert tegen PVV

Drie extra aanmeldcentra en 'plan B'

Het raadslid wil dat de gemeente extra voorwaarden laat opnemen in een nieuw contract. Het gaat dan onder meer om de toezegging dat er binnen een jaar drie extra aanmeldcentra bijkomen. Ook moeten er voldoende opvangplekken in het land zijn en moet er een 'plan B' komen voor wanneer de situatie in Ter Apel opnieuw uit de hand loopt.
PVV-fractievoorzitter Robert Rep noemt de motie woensdagavond ‘pappen en nathouden en de kraan niet dicht willen draaien’. In plaats van extra opvangplekken pleit de gemeentelijke partij voor een landelijke asielstop. De partij zegt zelfs tegen het openen van extra aanmeldcentra te zijn.
Dat levert veel onbegrip op bij de andere partijen. 'Hoe is het in godsnaam mogelijk dat u tegen meer aanmeldcentra bent. Extra aanmeldcentra helpen de druk op Ter Apel te verlichten', zegt PvdA-raadslid Wim Eilert verbaasd.

Grotere vuist met voltallige gemeenteraad

Andere raadsleden proberen de PVV alsnog te overtuigen om de motie te ondersteunen. CDA-raadslid Marjan Heidekamp stelt dat er punten instaan waar de PVV zich in moet kunnen vinden: 'Het doel van de motie is om in gesprek te gaan met COA en dat de overlast in Ter Apel stopt', aldus Heidekamp.
Een schorsing van tien minuten, die uiteindelijk wordt uitgesteld naar vijftien minuten, is nodig om de PVV alsnog te overtuigen en de motie unanieme steun te geven. In een stemverklaring maakt de PVV wel duidelijk dat ze zich in de eerder genoemde punten niet kan vinden.
Heidekamp is blij dat het gelukt is om uiteindelijk alle neuzen dezelfde kant op te krijgen: 'We hebben als voltallige gemeenteraad veel meer een vuist dan wanneer één fractie niet meestemt', zegt Heidekamp.