Geen 'Meet the judge' in stad Groningen

© Erik Hogeboom
GRONINGEN - De rechtbank in Groningen doet niet mee aan de landelijke 'Meet the Judge'-dag. De rechtbank heeft het op dit moment te druk.
De Meet the Judge-dag is een nieuw initiatief van de Raad voor de Rechtspraak.

Op deze landelijke dag, op 24 november, kunnen belangstellenden vragen stellen aan rechters over hun werk en het recht.
Volgend jaar is er wel een 'Meet the Judge'-dag in Groningen, wanneer is nog niet bekend.