Burgemeester bezorgd over demonstranten noodopvang Zuidbroek: 'Ze lijken zich te verharden'

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen © RTV Noord
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen maakt zich zorgen over een groep van ongeveer vijftien personen die protesteert tegen de komst van vijfhonderd asielzoekers in de Eurohal in Zuidbroek. Hoogendoorn heeft contact met de politie.
De burgemeester reageert op het incident tijdens de raadsvergadering donderdagavond. Activist Bert van der Veen gooide tegen het eind van de vergadering een koffiekopje door de raadszaal. Hij was boos over de komst van asielzoekers naar Zuidbroek en hoopte met het gooien van het kopje aandacht te krijgen.

'Ik ben niet naïef'

Hoogendoorn rekent Van der Veen tot de groep demonstranten die zijn aandacht heeft.
'De groep is beperkt, maar ze lijken zich te verharden en ze kondigen ook aan dat er nog meer gaat gebeuren. Dus laat ik het zo zeggen: ik ben daarin niet naïef. Ik heb daar over ook contact met de politie. Wij volgen dat heel oplettend en nauwgezet', zegt de burgervader.
Wij gaan elkaar niet meer bereiken
Adriaan Hogendoorn - Burgemeester Midden-Groningen

Niet in gesprek

Hoogendoorn verwacht niet dat er nog een gesprek komt tussen het gemeentebestuur en de groep activisten. Hij zegt al meerdere keren met de groep te hebben gesproken, onder meer tijdens de informatieavond in het dorp.
'Wij gaan elkaar niet meer bereiken. Op een gegeven moment moet je dat ook constateren. Het staat zo massief tegenover elkaar. Ze accepteren deze uitkomst niet en willen zich daar ook niet bij neerleggen. Dan ben je op een gegeven moment ook uitgesproken.' Overigens is Hoogendoorn wel bereid om nogmaals in gesprek te gaan met de groep.
De Eurohal in Zuidbroek
De Eurohal in Zuidbroek © Venema Media

'Royale meerderheid'

Kopjesgooier Van der Veen vindt dat het besluit rondom de opvang van asielzoekers in Zuidbroek niet democratisch is genomen. Hoogendoorn spreekt dat tegen. 'Ik erken dat er geen inspraak is geweest, maar ik ontken dat er geen democratisch besluit is genomen.'
Het verlenen van de benodigde omgevingsvergunning voor de opvang in Zuidbroek is volgens Hoogendoorn een bevoegdheid van het college en niet van de raad. 'Per definitie is een besluit van het college een democratisch besluit, want het heeft daarvoor het draagvlak binnen de raad.'
Er zijn mensen die leggen democratie uit dat er moet gebeuren wat zij vinden
Adriaan Hogendoorn
Het voorgenomen besluit is vervolgens besproken met de fractievoorzitters. 'In dat overleg hebben fractievoorzitters mij nadrukkelijk aandachtspunten meegegeven voor de voorwaarden die gesteld moesten worden. Met inachtneming daarvan was er een royale meerderheid, die noodopvang onder juiste condities kon steunen. Op deze wijze is de raad als volksvertegenwoordiging voluit in positie gebracht.'

Geen begrip

Hoogendoorn zegt te begrijpen als er zorgen zijn over de komst van de asielzoekers naar Zuidbroek, maar hij heeft minder begrip voor de boosheid van de demonstranten.
'Er zijn mensen die leggen democratie uit dat er moet gebeuren wat zij vinden en anders is het geen democratie. Maar er zijn meer opvattingen in de samenleving. Als er een keer iets niet naar je zin is en het gebeurt wel, vind ik het te kort door de bocht om dan boos te zijn.'