' Verlenging zeesluis niet rendabel'

DELFZIJL - De zeesluis in Delfzijl wordt voorlopig niet verlengd. De huidige sluis verkeert nog in goede staat; een verlenging van deze sluis gaat meer kosten dan het oplevert.
Dat schrijft het College van Gedeputeerde Staten van Groningen aan Provinciale Staten in het kader van het vervolgonderzoek MIRT-verkenning sluizen Delfzijl. Volgens Gedeputeerde Staten is het beter aan te sturen op een nieuwe en grotere sluis in 2030.
De problematiek van de te krap bemeten zeesluis in Delfzijl speelt al jaren. Begin vorig jaar werd al duidelijk dat het kabinet de komende jaren geen geld beschikbaar wilde stellen voor de nieuwbouw. Het sluizencomplex in Delfzijl is ruim 40 jaar oud en gezien de schaalvergroting in de binnenvaart zou een nieuwe sluis zo'n 200 meter lang moeten worden. De kosten van de nieuwbouw werden eerder begroot op zeker 150 miljoen euro en in combinatie met de dijkverhoging kan dit oplopen tot 300 miljoen.