Miljoenen voor grensregio in jubileumjaar: ‘Kwestie van lange adem’

Het kantoor van de Eems Dollard Regio in Bad Nieuweschans
Het kantoor van de Eems Dollard Regio in Bad Nieuweschans
De Europese Unie, Nederlandse en Duitse overheden stellen de komende zeven jaar ruim 465 miljoen euro beschikbaar voor de verschillende regio’s in de grensstreek. Ongeveer een kwart van dat bedrag belandt in de Eems Dollard Regio.
Het nieuwe subsidieprogramma is uitgerekend door Europa toegekend in het jaar dat de Eems Dollard Regio 45 jaar bestaat. De samenwerking werd in 1977 opgestart om de kloof tussen de grensregio’s te dichten. Belangrijkste doel: het verminderen van de barrièrewerking van de landsgrens.

'Zij steken het thuisfront aan'

De afgelopen jaren rolden daar projecten uit als Arbeidsmarkt Noord, een grensoverschrijdend onderwijs- en arbeidsmarktproject om Groninger studenten en werknemers in Duitsland aan de bak te krijgen. Ook heeft het kantoor in Bad Nieuweschans al jaren het Grensinformatiepunt, waar inwoners van beide kanten van de grens informatie kunnen krijgen over wonen, werken en leven aan de andere kant van de grens.
Jongelui van zestien jaar komen met laaiend enthousiaste verhalen terug
Karel Groen - Directeur Eems Dollard Regio
Of er interesse is in werken en studeren aan de andere kant van de grens? Directeur Karel Groen van de Eems Dollard Regio kan dat bevestigen. ‘Wanneer we kijken naar de jeugd hebben er de afgelopen jaren ruim achthonderd leerlingen van het Alfa-college en het Noorderpoort stage gelopen in onder meer verpleeghuizen in de regio Emsland’, zegt hij. ‘Jongelui van zestien jaar vragen zich eerst af wat ze nou in een verpleeghuis in Weener of Leer moeten, maar komen met laaiend enthousiaste verhalen terug. Zij steken ook het thuisfront aan.’
Directeur Karel Groen van Eems Dollard Regio
Directeur Karel Groen van Eems Dollard Regio © Martijn Fokers/RTV Noord

Samenwerken is soms worstelen

Groen en zijn collega Ilona Heijen zijn blij met dergelijke voorbeelden. Want ondanks de 45 jaar dat de Eems Dollard Regio actief is, is het soms worstelen. ‘Samenwerken is niet zo gemakkelijk’, legt Groen uit. ‘Je moet je verdiepen in de interesses van je buren, je moet weten wat er speelt.’ Daarbij is de EDR afhankelijk van colleges in aangesloten gemeenten die de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking inzien. ‘De ene bestuurder heeft er meer affiniteit mee dan de ander.’
De Eems Dollard Regio kan in elk geval de komende zeven jaar weer vooruit. Maar eerst moet er reparatiewerk worden verricht, zegt Heijen. ‘Aan de Nederlandse kant was de herindeling best wel heftig, net als de verschillende crisissen. Door corona is er veel kapot gegaan. In Duitsland heeft een Landkreis een bepaalde functie met betrekking tot rampenbestrijding. In Emsland was er bijvoorbeeld een verschil in maatregelen ten opzichte van Leer. Overheden waren in zichzelf gekeerd. Nu moeten we de samenwerking weer bevorderen en proberen we weer te verbinden.’

Uwe Seeler Memorial

Dat gebeurt door in te zetten op vier belangrijke grensoverschrijdende thema’s. Arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheidszorg en energie zijn de onderwerpen waar de Eems Dollard Regio zich op richt.
We willen Europa dichter bij de mensen brengen
Karel Groen - Directeur Eems Dollard Regio
‘Verder willen we Europa dichter bij de mensen brengen. Dat doen we door grensoverschrijdende ontmoetingen te creëren, tussen scholieren, bedrijven en verenigingen.’
Een praktisch voorbeeld: de EDR subsidieerde in het verleden een Nederlands-Duits voetbaltoernooi. Verder gingen basisscholen aan beide kanten van de grens aan de slag met elkaars buurtaal. Op de openbare basisschool in Drieborg leerden kinderen Duits. Het meest recente evenement dat met steun van de Eems Dollard Regio tot stand kwam, is de Uwe Seeler Memorial, een herdenkingsevenement voor een Duitse voetballer in Nederland. Dat evenement vond plaats in Musselkanaal.
Groen: ‘Samenwerken is een kwestie van de lange adem. We willen overheden aan beide kanten weer stimuleren elkaar op te zoeken en projecten te bedenken die grensoverschrijdend zijn. De Eems Dollard Regio is een grote regio gezien de oppervlakte, relatief dunbevolkt met zo’n twee miljoen mensen. Er is ruimte voor groei. Laten we daar dan ook voor gaan.’