Meer lucht voor scholen in krimpregio's

GRONINGEN - Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs wil scholen in krimpregio's meer kansen geven om te overleven.
Bij scholen met dalende leerlingenaantallen wordt de financiering minder snel stopgezet. Ook hoeven deze scholen zich minder aan te trekken van de strenge regels van het ministerie.
Begin volgend jaar komt Van Bijsterveldt met een wetsvoorstel.