Beperkte verhoging waterschapsbelasting

GRONINGEN - Waterschap Noorderzijlvest verhoogt de waterschapsbelasting volgend jaar minder sterk dan eerder was ingeschat. Het Waterschap meldt dat in het Jaarplan 2011.
De belasting zou met twee procent toenemen, maar dat wordt uiteindelijk 1,4 procent. In de berekening is geen rekening gehouden met een extra kostenpost van 2,5 miljoen voor de bestrijding van muskusratten en bescherming tegen hoog water. De waterschappen gaan die taken mogelijk overnemen van Provincie en Rijk