Regionale ambulancevoorzieningen starten met middencomplexe ambulancezorg

Viering middencomplexe ambulancezorg
Viering middencomplexe ambulancezorg © Edwin Schreuder
De drie regionale ambulancevoorzieningen in Noord-Nederland zijn gestart met zogeheten middencomplexe ambulancezorg, dat meldt Ambulancezorg Groningen. De mijlpaal werd gevierd in Allardsoog nabij het drieprovinciënpunt van Friesland, Groningen en Drenthe.
Volgens Ambulancezorg Groningen zijn de ambulanceteams extra opgeleid voor 'meeromvattende en complexere zorgvragen'. Hierdoor kunnen ambulanceteams nu diverse patiëntgroepen vervoeren en blijft de spoedambulance vaker beschikbaar voor spoedzorg.

Betere dienstverlening

De invoering van middencomplexe ambulancezorg is een 'belangrijke ontwikkeling vanwege de toenemende vraag naar planbare ambulancezorg', aldus Ambulancezorg Groningen. De toegenomen vraag hangt volgens de organisatie samen met ontwikkelingen in de samenleving als bevolkingsgroei en vergrijzing. Ook het verplaatsen van patiënten speelt een rol. 'Patiënten worden tegenwoordig eerder overdragen naar een andere instelling, zodat er weer capaciteit vrij komt in het ziekenhuis', zegt Ambulancezorg Groningen.

De juiste zorg op de juiste plek

Door de toepassing van middencomplexe ambulancezorg kan de toegenomen vraag ondervangen worden, volgens teammanager René Kloeze. 'Met deze ontwikkeling zijn we beter in staat om de juiste zorg op de juiste plek met de juiste medewerker te bieden.'
De aanvraag voor een inzet van spoed- en planbare ambulancezorg start bij de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland. Ambulancezorg kan worden ingedeeld in laag-, midden- en hoogcomplexe ambulancezorg. In de laag- en middencomplexe ambulancezorg (LMC) is vooraf afgesproken op welke dag en tijd de ambulance wordt ingezet (planbare zorg). Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het vervoer van stabiele patiënten van de ene ziekenhuislocatie naar de andere. Hoogcomplexe ambulancezorg is altijd spoedzorg. Daarbij gaat het om situaties waarin iemand direct medische hulp nodig heeft, zoals bij een hartstilstand of een ernstig ongeluk.