Gemeente Groningen wil malafide huisjesmelkers sneller straffen

Iemand passeert een studentenhuis
Iemand passeert een studentenhuis © Jos Schuurman/FPS
De gemeente Groningen wil malafide huisjesmelkers sneller boetes opleggen. Met zogeheten bestuurlijke boetes hoopt PvdA-wethouder Rik van Niejenhuis in de toekomst sneller in te grijpen dan nu het geval is.
De boete moet bijvoorbeeld gaan gelden voor huiseigenaren die studenten in te kleine ruimtes laten wonen. 'Maar ook voor huizen die niet veilig zijn, bijvoorbeeld omdat ze niet brandwerend zijn. Of bijvoorbeeld bij illegale verhuur: er zijn allerlei misstanden denkbaar', zegt Van Niejenhuis.
Bestuurlijke boetes worden in andere gemeenten, zoals Amsterdam en Den Haag, al langer opgelegd aan pandjesbazen die regels overtreden. In Groningen moet het nog geregeld worden. 'We hopen voor de jaarwisseling een plan aan de gemeenteraad voor te leggen', zegt de wethouder.

Direct opleggen

'Een bestuurlijke boete kan je direct opleggen aan een verhuurder als je ziet dat er iets niet in de haak is', zegt Van Niejenhuis. 'Nu zitten we vaak vast aan handhavingstrajecten van één of twee jaar voordat we echt een dwangsom op kunnen leggen. En daar wordt op gespeculeerd: mensen weten dat ze in overtreding zijn, maar gaan een jaar door met wat ze doen en verdienen zo geld ten koste van andere mensen.'
We weten dat er in de stad een aantal mensen is dat bewust de regels overtreedt
Rik van Niejenhuis - Wethouder
'Dat speculeren willen we tegengaan doordat we deze boetes sneller opleggen', zegt de wethouder. De boetes zijn niet hoger dan nu het geval is, al vindt Van Niejenhuis ze wel 'flink'. Het gaat wat hem betreft om tienduizenden euro's, en bij herhaling wordt een boete hoger. 'We weten namelijk dat er in de stad een aantal mensen is dat bewust de regels overtreedt. Dat willen we tegengaan.'
Airbnb maximaal 30 nachten per jaar

De gemeenteraad lijkt ook in te stemmen met een plan van het college die het verhuren van je woning via Airbnb aan banden moet leggen. Dat mag met ingang van 2023 nog maar dertig nachten per jaar. Nu zit daar nog geen limiet op.

'We hebben voor dertig nachten gekozen omdat mensen doorgaans minder dan dertig nachten per jaar op vakantie gaan', legt wethouder Van Niejenhuis uit. 'Woningen zijn om in te wonen en niet om geld mee te verdienen', zegt hij. Op die manier wil hij de woningcrisis aanpakken.

'Je moet je huis vooraf registreren, en op het moment dat er sprake is van overlast kan de gemeente gaan handhaven. Dat betekent dat er eerst een goed gesprek plaatsvindt. Daarna kan het zijn dat er een boete wordt opgelegd', zegt wethouder Van Niejenhuis.

De VVD wil nog een poging doen om het toe te staan je woning zestig nachten per jaar te verhuren. Die poging lijkt bij voorbaat kansloos omdat de partij de enige is die er zo over denkt.