Provincie moet opnieuw de portemonnee trekken voor North Refinery

North Refinery in Farmsum
North Refinery in Farmsum © FPS/Jos Schuurman
De provincie Groningen moet opnieuw geld op tafel leggen voor het afwikkelen van het faillissement van de voormalige afvalolieverwerker North Refinery in Farmsum. In de begroting voor komend jaar heeft de provincie een bedrag van 309.000 euro gereserveerd.
Op het terrein van het ter ziele gegane North Refinery staan nog een aantal tanks met olie opgeslagen die mogelijk kunnen gaan lekken. Curator Hans Silvius deed eerder een beroep op de provincie Groningen om met geld over de brug te komen om deze tanks leeg te halen en af te voeren.

'Boedel is leeg'

‘Het bedrijf is failliet en de boedel is leeg’, zegt gedeputeerde IJzebrand Rijzebol. ‘Er is nu een curator die de zaak heeft overgenomen en die heeft contact met ons gezocht. Er dreigt op de lange termijn weer lekkage te ontstaan in verschillende tanks. We zijn met elkaar om tafel gegaan om te kijken of we weer een voorschot kunnen betalen.’
Het is niet de eerste keer dat de provincie de portemonnee trekt om de tanks met milieuvervuilend afval te kunnen opruimen. Eerder maakte de provincie al twee miljoen euro vrij om het overgrote deel van de tanks te kunnen opruimen. Er staan nu nog enkele tanks die nog opgeruimd moeten worden.
'Je moet er niet aan denken dat je dit laat bestaan’, vervolgt Rijzebol. ‘Dan kan het gebeuren dat bepaalde stalen buizen en tanks gaan doorroesten en dan krijg je door lekkage ook schade aan de bodem. Dan lopen de kosten op tot in de miljoenen.’

Kwestie loopt al jaren

De afwikkeling van het faillissement van North Refinery duurt nu al jaren. De provincie en havenbedrijf Groningen Seaports vonden in een eerder stadium dat de voormalig curator Harm-Jan Meijer steken had laten vallen en claimden een bedrag van 1,2 miljoen euro van de curator. De Raad van State wees die vordering af.
Vervolgens werd er in de persoon van Hans Silvius een nieuwe curator aangewezen. Die moet nu het faillissement gaan afwikkelen. Het bedrag dat de provincie nu vrijmaakt voor het laten afvoeren van de laatste tanks moet daaraan bijdragen. Daarna wordt de schade aan de ondergrond opgemaakt. Rijzebol wil niet vooruitlopen op deze gemaakte kosten.
Duidelijk is dat de afwikkeling van het faillissement voor de provincie oploopt tot in de miljoenen. Rijzebol geeft aan dat de provincie en havenbedrijf Groningen Seaports op termijn geld hopen terug te verdienen door het verkopen van deze grond aan nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in de regio Eemsdelta.