'Defensietop wilde geen onderzoek naar ongeval Mali dat Groningse militairen het leven kostte'

Henry Hoving en Kevin Roggeveld
Henry Hoving en Kevin Roggeveld © Eigen foto
De ambtelijke top van Defensie voelde niets voor een onderzoek naar mogelijke 'nalatigheid of verwijtbaar handelen' in de aanloop naar het mortierongeluk in Mali in 2016, waarbij twee Groningse militairen omkwamen en een derde militair zwaar gewond raakte.
Dat blijkt volgens Argos uit interne stukken van het ministerie die het VPRO-radioprogramma in handen kreeg via de Wet open overheid (Woo). Bij dat ongeval zes jaar geleden, kwamen de militairen Kevin Roggeveld (24) uit Stad en Henry Hoving (29) uit Winschoten om het leven.

'Hij gaat proberen het er nog uit te krijgen'

Toenmalig defensieminister Jeanine Hennis, die om het ongeluk in Mali aftrad, vond het van 'essentieel belang', in het bijzonder voor de nabestaanden, dat er onderzoek werd gedaan naar nalatigheid of verwijtbaar handelen. Topambtenaren zagen daar niets in, blijkt volgens Argos uit de stukken.
'Hij gaat proberen het er nog uit te krijgen', staat in e-mailverkeer van hoge medewerkers van Defensie.
Het onderzoek dat er uiteindelijk kwam, werd uitgevoerd door oud-topman van Shell, Jeroen van der Veer. Maar hij deed geen onderzoek naar verwijtbaar of nalatig handelen van het ministerie of medewerkers. Van der Veer besprak de wijziging van de onderzoeksopdracht met Wim Geerts, de hoogste ambtenaar van Defensie. Die ging akkoord met deze wijziging, laat Van der Veer aan Argos weten.

Defensie kijkt er nu anders tegenaan

Bij Defensie wordt er nu anders tegen aangekeken, blijkt uit de stukken. Vorig jaar legde het ministerie nog eens alle gegevens op een rijtje nadat het Openbaar Ministerie had gemeld geen strafrechtelijk onderzoek te zullen doen naar het mortierongeval. Dat was tot ongenoegen van de nabestaanden van de omgekomen militairen.
In de interne evaluatie van Defensie staat dat secretaris-generaal Geerts de nieuwe minister Ank Bijleveld wel informeerde over het gesprek met Van der Veer, maar dat niet volledig deed. 'Er mag worden geconcludeerd dat de huidige bewindspersonen onvoldoende attent zijn gemaakt op de mogelijke politieke consequenties', staat in de reconstructie. "Er is niet gevraagd om akkoord of besluitvorming.'

Nabestaanden willen nog steeds strafrechtelijk onderzoek

De nabestaanden van de omgekomen militairen willen nog steeds dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar het ongeluk. De militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld kwamen bij het mortierongeval om het leven. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bleek dat Defensie ernstig tekort was geschoten.