Veel animo voor collectief particulier bouwen in Onnen

ONNEN - De belangstelling voor collectief particulier bouwen in Onnen is groot.
In één dag tijd hebben dertien gezinnen zich aangemeld. Deelnemers kunnen op twee locaties in Onnen zelf hun huis ontwerpen en bouwen. Aan de bouw van de woningen komt geen projectontwikkelaar te pas, waardoor de kosten lager zijn dan bij 'normale' nieuwbouwhuizen.
Het project is een initiatief van de gemeente Haren en Dorpsbelangen Onnen. Het doel is om de leegloop van Onnen te voorkomen.