OM vervolgt NAM voor injecteren gasafval, waaronder water met kwik, in Groningse bodem (update)

Het hoofdkantoor van de NAM in Assen
Het hoofdkantoor van de NAM in Assen © Jos Schuurman/FPS
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen. Het OM verdenkt de NAM van 'het injecteren van afvalstromen - afkomstig uit aardgaswinning - in de diepe ondergrond van Groningen zonder vergunning', zo meldt het OM in een persbericht.
Het afval dat afkomstig is van de aardgaswinning in de Noordzee, zou verwerkt en geïnjecteerd worden in lege gasvelden in onze provincie.

Strafrechtelijk onderzoek

Op basis van een strafrechtelijk onderzoek meent het OM dat de NAM de regels voor het afvoeren van afval niet naleeft en daarmee handelt in strijd met de verleende vergunningen. Gedurende het onderzoek is beslag gelegd op de administratie van de NAM en zijn er transportcontroles van het afval uitgevoerd. Een van deze controles leidde tot het onmiddellijk stilleggen van het lossen van afval in de haven van Delfzijl in het voorjaar van 2022.
‘Vooralsnog heeft het OM geen aanwijzingen dat deze manier van afval lozen gevaar oplevert voor mens en milieu of dat deze manier van handelen het risico op aardbevingen vergroot.'
Dit water bevat kwik en moet worden behandeld als gevaarlijk afvalwater
Het OM in een video

Milieudelicten

Niettemin zegt het OM in een video dat het de NAM verdenkt van ‘een aantal milieudelicten’. Zo scheidt de NAM bij het boren naar aardgas op zee water en aardgascondensaat van elkaar. Dat water wordt nu afgevoerd als ‘gewoon afvalwater’. ‘Maar dit water bevat kwik, en is een afvalstroom van aardgasraffinage.’ De afvalstroom moet daarom volgens het OM juridisch worden behandeld als ‘gevaarlijk afvalwater’.
Daarnaast ontvangt de NAM nog drie afvalstromen zonder vergunning, denkt het OM. ‘Zoals afvalwater van een productieplatform, of spuit- en spoelwater van een andere installatie.’ Die afvalstromen worden gemengd en in de diepe ondergrond geïnjecteerd. Ook daarvoor zou geen vergunning zijn en het OM vermoedt daarom dat strafbaar wordt gehandeld.
Het OM streeft er naar de zaak volgend jaar voor te kunnen leggen aan de rechter. ‘De NAM zal de gelegenheid hebben om haar visie op de beschuldigingen te geven. Dit kan leiden tot nader onderzoek.’
In onderstaande video legt het OM uit waar de NAM precies van wordt verdacht.
OM verdenkt NAM van plegen aantal milieudelicten

Reactie NAM

In een schriftelijke reactie zegt de NAM het volgende: ‘De NAM betreurt uiteraard dat het OM een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld en voornemens is ons te vervolgen. Sinds oktober 2021 is de NAM op de hoogte van het onderzoek en wij hebben onze volledige medewerking verleend aan het onderzoek en zullen dat ook blijven doen.’
‘De informatie die door het OM aan de NAM over de voorgenomen vervolging is verstrekt, gaan wij nu bestuderen. Het is daarom op dit moment nog niet mogelijk om inhoudelijk te reageren op het voornemen van het OM.’
Dit bericht is o.a. aangevuld met informatie over de stoffen die in de Groningse bodem zijn geïnjecteerd en met een reactie van de NAM.