Bisschop De Korte wil samenvoeging parochies

GRONINGEN / LEEUWARDEN - Bisschop De Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden wil de huidige parochies samenvoegen tot nieuwe, grotere parochies. Dit blijkt uit het beleidsplan van het bisdom.
Steeds minder mensen gaan naar de kerk en daardoor worden de huidige parochies minder levensvatbaar. Onlangs werd bekend dat de katholieke kerk in Veenhuizen moet sluiten.
Het is de verwachting dat in het bisdom Groningen-Leeuwarden het aantal kerkgangers in 2020 met 40 procent is gedaald tot circa 5400. De komende tijd gaat De Korte in gesprek met de leden van de 81 parochies over het voorgenomen plan. Vervolgens wordt een definitief besluit genomen over welke parochies worden opgeheven.