Provincie laaiend over brief Rodin: ‘Wij zijn geen flappentap’

De aanleg van een internetkabel
De aanleg van een internetkabel © Rodin
De provincie en het internetbedrijf Rodin staan lijnrecht tegenover elkaar. Rodin verwijt de provincie slecht opdrachtgeverschap en is gestopt met de aanleg van snel internet. De provincie is er woest over en vraagt zich af of Rodin nog de partij is om het project te voltooien.
Rodin kondigde donderdag in een advertentie in het Dagblad van het Noorden aan de aanleg van een glasvezelnetwerk in de provincie stil te leggen. Het bedrijf maakte eind 2017 de afspraak met de provincie om in heel Groningen meer dan 13.000 ‘onrendabele adressen’ van snel internet te voorzien. Rodin kreeg er 10 miljoen euro subsidie voor plus een lening van 30 miljoen euro.
De provincie deed bij monde van toenmalig gedeputeerde Patrick Brouns toen de belofte dat alle Groningers eind 2018 een snelle internetverbinding zouden hebben. Maar het project werd geplaagd door allerlei tegenslagen en klagende Groningers die geen of een te trage verbinding kregen. Door de tegenvallers is de deadline van het project inmiddels verschoven naar 2023.
We weten niet hoe we verder moeten
Ronald Verbarendse - Rodin
Directeur Ronald Verbarendse van de Rodin Group legt de verantwoordelijkheid voor de vertraging grotendeels bij de provincie. ‘Wij hebben misschien ook dingen niet goed gedaan, maar de provincie toont geen goed opdrachtgeverschap. We stoppen tijdelijk, want we weten niet hoe we verder moeten.’
De Rodin-brief schoot economie-gedeputeerde IJzebrand Rijzebol in het verkeerde keelgat: ‘Toen ik het las werd ik woest. Die brief slaat echt werkelijk helemaal nergens op.’

Aannemers lopen weg

Rodin verwijt de provincie telkens met nieuwe eisen te komen. Verbarendse: ‘We kregen plotseling het verzoek om ook Haren aan te sluiten. Ook eist de provincie nu dat we per gemeente 60 procent vaste verbindingen aanleggen en 40 procent draadloos. In de overeenkomst die we met de provincie hebben geldt die verhouding voor het hele gebied.’
Aanleg per gemeente betekent een groter aandeel vaste verbindingen en dat maakt het voor Rodin duurder.

Lening

Verbarendse beklaagt zich eveneens over de financiële afwikkeling van het project. Rodin krijgt stapsgewijs de 30 miljoen euro van de lening uitgekeerd. Omdat volgens Verbarendse de provincie telkens niet tijdig niet over de brug komt, heeft het bedrijf geen geld om aannemers te betalen. ‘Die lopen dus weg en het kost ons maanden om een nieuwe te vinden.’
Rodin tracht volgens Verbarendse al langer dan een half jaar met de provincie rond de tafel te komen. ‘Een inhoudelijk gesprek wordt categorisch geweigerd’, beweert hij.
Die brief slaat helemaal nergens op
IJzebrand Rijzebol - economie-gedeputeerde
Gedeputeerde Rijzebol veegt het hele verhaal resoluut van tafel: ‘Er zijn maar weinig bedrijven die de laatste jaren zoveel contact met ons hebben gehad als Rodin.’
Rijzebol zegt dat Rodin de provincie ook ten onrechte als opdrachtgever ziet. ‘Dat zijn feitelijk de mensen waar Rodin internet aanlegt, daar sluit het bedrijf een contract mee af. Wij zijn subsidiegever en hebben een lening verstrekt. De afspraak is dat Rodin daarvoor het internetnetwerk aanlegt. Dat gaat alleen maar moeilijk. Er is voortdurend uitstel en inwoners krijgen niet de kwaliteit die is beloofd.’
Op de vraag of de provincie hier geen verantwoordelijkheid voelt - omdat die beloofde dat alle inwoners eind 2018 zouden zijn voorzien van snel internet - antwoordt Rijzebol: ‘Wij hebben die verantwoordelijkheid om dat uit te voeren bij Rodin neergelegd.’

Acute geldnood

Over alle strubbelingen is permanent overleg, stelt Rijzebol. Ook heel recent nog - in tegenstelling tot wat Verbarendse van Rodin beweert.
Eind september benaderde de Rodin-directeur volgens Rijzebol hem nog persoonlijk om duidelijk te maken dat het bedrijf een ernstig geldtekort had. Een verzoek van Rijzebol om dat schriftelijk te bevestigen werd niet beantwoord. Tot Verbarendse zich woensdag meldde met de mededeling dat Rodin in acute geldnood verkeert.
Rijzebol getergd: ‘Of de provincie geld wilde overmaken. Maar wij zijn geen flappentap. Wanneer Rodin een geldprobleem heeft moet het aankloppen bij de bank of haar aandeelhouder.’ Die laatste is het Europese fonds CEBF (Connecting Europe Broadband Fund). Een fonds dat in handen is van een Luxemburgse investeringsmaatschappij.
Hoe serieus het geldtekort is, kan Rijzebol niet goed inschatten. Hij zegt op dit moment nog geen reden te hebben om te denken aan een faillissement.

Niet de stekker eruit

Rijzebol zegt nog niet de behoefte te hebben de stekker uit het project te trekken en wil Rodin hoe dan ook aan de afspraken houden.
‘Wij willen zien wat er geleverd is voordat we het volgende deel van de lening uitkeren. Rodin draait dat om en wil eerst geld zien.’ In totaal heeft de provincie al 21 miljoen euro aan Rodin overgemaakt.
Probleem is volgens Rijzebol dat Rodin nauwelijks informatie verstrekt. ‘We weten niet op hoeveel adressen nu internet is aangelegd. Rodin ziet dat als vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Het is dus onduidelijk hoe ver het project nu is.’
Ook wil de provincie nu precies weten hoe Rodin het provinciale geld heeft besteed. Rijzebol: ‘Is het misschien gegaan naar aanleg op de adressen die makkelijk aan te sluiten zijn?’

Rapporten niet gezien

De gedeputeerde hint daarmee op de werkzaamheden door ViberQ, een commerciële dochteronderneming van Rodin, die met name in de dorpen actief is met de aanleg van snel internet.
Rodin-directeur Verbarendse zegt dat accountantsverklaringen aantonen dat er geen subsidiegeld naar de ViberQ-activiteiten is gegaan. Rijzebol: ‘Wij zouden die rapporten graag zien, maar hebben ze nog niet gekregen.’
Rijzebol zegt het snel-internetproject nog niet als een mislukking te zien. ‘Er is een flink aantal mensen voorzien van een snelle verbinding. We moeten er nu voor zorgen dat de rest van de inwoners die ook krijgt. Maar of dat ook via Rodin gaat gebeuren vraag ik me sinds vanmorgen wel af.’