Europese miljoenen voor vergroenen bedrijven begin volgend jaar beschikbaar

De Eemshaven vanuit de lucht
De Eemshaven vanuit de lucht © Mario Miskovic/RTV Noord
Vanaf begin volgend jaar kunnen bedrijven in Noord-Nederland aanspraak maken op Europees geld uit het Just Transition Fund (JTF). De subsidie is bedoeld om met name industriële spelers - die afhankelijk zijn van aardgas - te helpen om de stap te zetten naar het gebruik van duurzame energie.
Tot 2027 is hier 330 miljoen euro voor toegezegd. De eerste subsidieregeling die beschikbaar komt is de zogeheten investerings- en opleidingsregeling voor industriële bedrijven in zowel Groningen als de regio Emmen. Doel ervan is de regionale economieën onafhankelijker te maken van vervuilende brandstoffen.

Innovatie

De tweede regeling die begin volgend jaar opengaat, is gericht op een bredere groep ondernemingen. Met het beschikbare geld mogen zij via innovatie de weg naar een groene economie proberen te vinden.
Zowel zzp'ers als grotere bedrijven kunnen hierop aanspraak maken. Ook kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden worden uitgenodigd een aanvraag te doen.

Gaswinning

De 330 miljoen uit het Europese Just Transition Fund moet het verlies van werkgelegenheid door het stoppen van de gaswinning opvangen. Ook moet het de noordelijke economische structuur versterken.
In een later stadium verwacht de regio overigens nog zo’n 108 miljoen euro vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen die alvast aan de slag willen, kunnen zich melden bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Later volgend jaar worden meer subsidieregelingen opengesteld.