Stuwen, dammen en een watermolen moeten Reitdiep-Zuid aantrekkelijk maken voor weidevogels

Natuurgebied Koningslaagte en de nieuwe windwatermolen
Natuurgebied Koningslaagte en de nieuwe windwatermolen © Het Groninger Landschap
De nieuwe windwatermolen in natuurgebied Koningslaagte bij Groningen staat sinds vrijdagochtend aan. Deze nieuwe watermolen zorgt ervoor dat oppervlaktewater aangevoerd wordt in het gebied, zodat het waterpeil in droge tijden niet te ver daalt. Een nieuwe stuw zorgt ervoor dat in een deel van het gebied het water langer wordt vastgehouden en het waterpeil stijgt.
In het afgelopen jaar zijn veranderingen in weidevogelreservaten Koningslaagte en Paddepoel doorgevoerd om die gebieden bereikbaar te houden voor weidevogels. Grutto's hebben het door de toegenomen droogte van de afgelopen jaren steeds moeilijker om voldoende voedsel te vinden.
Vlnr: Marco Glastra (directeur Het Groninger Landschap), Klaas Bakker (directeur TenneT) en gedeputeerde Johan Hamster
Vlnr: Marco Glastra (directeur Het Groninger Landschap), Klaas Bakker (directeur TenneT) en gedeputeerde Johan Hamster © Groninger Landschap
Gedeputeerde Johan Hamster en Groninger Landschap-directeur Marco Glastra zetten vrijdagochtend een nieuwe windwatermolen in Koningslaagte aan. Met die handeling werd het project 'Optimalisatie waterbeheer Reitdiep-Zuid' officieel afgerond.
Het project 'Optimalisatie waterbeheer Reitdiep-Zuid' is gefinancierd uit het landschapscompensatieprogramma van TenneT en provincie Groningen, na de bouw van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. TenneT en de provincie investeren in totaal 14,9 miljoen euro in een 50-tal landschaps-, cultuurhistorische- en andere groene maatregelen. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen en het Westerkwartier, waterschap Noorderzijlvest, Het Groninger Landschap en de inwoners van het gebied.

Nieuwe stuwen en dammen

In Paddepoel zijn meerdere gebiedjes gemaakt met een vastgesteld waterpeil, door middel van nieuwe stuwen en dammen. Met behulp van de windwatermolen wordt water vanuit het Selwerderdiepje opgepompt naar het gebied. Restwater loopt vervolgens over nieuwe stuwen naar aanliggende peilvakken en vervolgens over stuwen weer in het Selwerderdiepje.

Groter broedsucces

Glastra liet weten blij te zijn met de afronding van het project. Volgens de directeur van Het Groninger Landschap zorgen de maatregelen ervoor dat weidevogels ook tijdens droge periodes met hun lange snavels in de grond naar bodemleven zoeken, met als gevolg een groter broedsucces van bedreigde weidevogels zoals de grutto en de tureluur.