Provincie zoekt alternatieve locatie gasopslag

GRONINGEN - De provincie Groningen is hard op zoek naar een alternatieve locatie voor een ondergrondse gasopslag. Gekeken wordt onder meer naar zoutkoepels in Oost-Groningen.
Het Franse energieconcern EDF wil bij Pieterburen een ondergrondse gasopslag bouwen. De zoektocht van Gedeputeerde Staten naar een alternatief is een poging om deze plannen van tafel te halen. Net als veel dorpsbewoners ziet ook het provinciebestuur niets in zo'n opslag bij het dorp aan de Waddenkust.
Pieterburen trekt jaarlijks veel toeristen, die met name komen om te genieten van de natuur en de omgeving. Dit levert het dorp veel inkomsten op. Een gasopslag zou wel eens de nekslag voor de lokale economie kunnen zijn, denkt het provinciebestuur.