Natuurcompensatiegebied Emmapolder geopend

DELFZIJL - Groningen Seaports vierde deze week de opening van het natuurcompensatiegebied in de Emmapolder in Groningen.
Het nieuwe natuurgebied compenseert de natuur die verloren is gegaan door het in gebruik nemen van een stuk Eemshaven. Volgens Harm Post, directeur van Groningen Seaports, wordt er voor gekozen om alle natuurcompensatie op één plek uit te voeren, zodat er een robuust natuurgebied ontstaat.
Natuurmonumenten gaat het nieuwe natuurcompensatiegebied, dat aansluit bij het al bestaande Ruidhorn, beheren. De ondiepe plassen direct achter de Waddijk zijn belangrijk voor wadvogels, en in het voorjaar broeden er grote aantallen kluten en scholeksters.