Ophef en verbazing over aanpassingen Hogelandster afvalinzameling

Een groene container in de gemeente Het Hogeland
Een groene container in de gemeente Het Hogeland © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
De Hogelandsters zijn nog maar net gewend aan de nieuwe manier van afval inzamelen of het college wil het alweer aanpassen. Per kilo moet volgend jaar meer betaald worden en een aantal gratis diensten worden afgeschaft. Daartegenover staat wel dat het vaste tarief van de afvalstoffenheffing omlaag gaat.
Voor een kilo afval in de grijze container gaan de inwoners 50 cent betalen. Nu is dat nog 26 cent. Daarnaast gaat er een streep door de gratis leging van de groene container. Er moet straks een euro betaald worden voor elke keer dat de bak bij de weg gezet wordt. Het gewicht maakt dan niet uit.
Daarnaast komt er een beperking op het aantal keren waarop gratis grofvuil bij de milieu-straten kan worden ingeleverd. Nu is dat vier keer per jaar en straks één keer. Ook gaat er een streep door de gratis service voor het extra legen van de groene container.
De wethouder zaait onrust
Kristel Rutgers - raadslid CDA
Vorig jaar heeft de gemeente het zogeheten Diftar+ ingevoerd. Maar dat blijkt niet kostendekkend te zijn en daarom worden er aanpassingen gedaan.
Het college is van mening dat inwoners meer invloed krijgen op de kosten van afval. 'Hoe beter er vuilnis gescheiden wordt, des te minder er betaald hoeft te worden', laat wethouder Arjen Nolles (GroenLinks) weten.

Inwoners boos

Op Facebook heeft de gemeente het voornemen aangekondigd en dat levert veel reacties op. 'De afvalstoffenheffing naar beneden en het restafval gaat per kilo omhoog, daar schiet de burger van het Hogeland weer niks mee op', stuurt een inwoner als reactie. 'Als de doelstelling van de gemeente is, zoveel mogelijk scheiden van afval, waarom beperk je dan de mogelijkheid om vier keer per jaar de milieustraat te bezoeken?', vraagt een andere inwoner zich af. Ook woorden als schandalig, een aderlating en jammer komen voorbij.
Daarnaast vragen sommige inwoners zich af waarom er niet meer mogelijkheden worden geboden om afval beter te scheiden. Zoals een aparte container voor het plastic.
Arjen Nolles (GroenLinks) tijdens een debat over de verkiezingsuitslag eerder dit jaar
Arjen Nolles (GroenLinks) tijdens een debat over de verkiezingsuitslag eerder dit jaar © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
'Ik weet dat mensen niet blij zijn', zegt wethouder Nolles. 'Maar als we geen aanpassingen doen, dan gaan we naar een tekort van meer dan een miljoen euro per jaar vanaf 2030. Dat moeten we dan ook samen met de inwoners betalen. Ingrijpen is dus echt nodig.'

Stijgende prijzen

Met de veranderingen zouden de inwoners minder hard in hun portemonnee geraakt worden. Wethouder Nolles stelt dat de afvalstoffenheffing met tien procent omhoog zou moeten, door hogere transportkosten, stijgende lonen en hogere prijzen voor machineonderdelen. 'Doorberekening van die stijging aan onze inwoners zou voor komend jaar al een gemiddelde lastenverhoging voor huishoudens betekenen van 12 euro per jaar', aldus Nolles. Het college vindt dit ongewenst en komt daarom met een verlaging van de vaste afvalstoffenheffing. Hoeveel deze verlaging is en wat de kosten zijn, is in een nieuwsbericht naar de inwoners toe niet gecommuniceerd en dat vinden een aantal politieke partijen gek.

Onvolledige uitleg

Het CDA is vooral verbaasd over de manier waarop het college de aanpassingen verkoopt en liet dit vorige week blijken tijdens een raadsoverleg. Zo is er een nieuwsbericht door de gemeente verstuurd met de titel: ‘Inwoners krijgen meer invloed op afvalkosten.’
‘Waarom slingert de wethouder dit onvolledige bericht de wereld in? U zaait onrust door wel te melden dat u de kiloprijs wil verdubbelen, maar niet wat de nieuwe vaste tarieven worden van de afvalstoffenheffing’, liet raadslid Kristel Rutgers weten aan wethouder Nolles.
Inwoners hoeven minder te betalen en hebben de kosten beter in eigen hand
Arjen Nolles - wethouder gemeente Het Hogeland
Het CDA vindt dat het nu voor inwoners onduidelijk is of ze er op voor- of achteruit gaan. ‘In financieel onzekere tijden doet u er nog een extra schepje bovenop. Snapt u de boosheid van de inwoners?’, vroeg Rutgers zich af.
CDA-raadslid Kristel Rutgers tijdens een debat eerder dit jaar
CDA-raadslid Kristel Rutgers tijdens een debat eerder dit jaar © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Wethouder Nolles was zich tijdens de vergadering van geen kwaad bewust. Volgens hem is er ‘zorgvuldig’ over het nieuwsbericht nagedacht. Hij verschafte ook geen extra duidelijkheid over het bedrag waarmee de afvalstoffenheffing omlaag gaat. 'In ieder geval gaat het in het eerste jaar fors naar beneden.' Volgens de berekeningen van het college wordt het niet duurder voor de inwoners.

Verwarrend

Het CDA is teleurgesteld in de antwoorden van de wethouder en vindt het verder verwarrend en tegenstrijdig dat inwoners moeten gaan betalen voor de groene container. Volgens de partij worden mensen daardoor niet goed gestimuleerd om afval te scheiden.

Inmiddels duidelijkheid

Wethouder Nolles laat nu weten dat de afvalstoffenheffing volgend jaar met 31 euro omlaag gaat. 'We gaan dus niet de geplande 12 euro omhoog, maar 43 euro naar beneden als je de twee bedragen bij elkaar optelt. Inwoners hoeven minder te betalen en hebben de kosten beter in eigen hand', zegt wethouder Nolles.
Inwoners van het Hogeland gaan volgend jaar ook voor de groene container betalen
Inwoners van het Hogeland gaan volgend jaar ook voor de groene container betalen © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Niet iedereen is het met die redenering eens. Een aantal inwoners laat via sociale media weten dat ze juist duurder uit zijn, omdat de kosten voor de groene en grijze container omhoog gaan en ze minder vaak naar het grofvuil kunnen. 'De groene bak wordt nu vaak bij de weg gezet. Door daar geld voor te vragen hopen we dat mensen nu beter gaan nadenken en die minder vaak bij de weg zetten. Dat bespaart ons kosten doordat de wagens dan minder lang hoeven te rijden', zegt de wethouder.
Ook op de grijze container kan nog veel meer bespaard worden volgens het college. Daarin zitten nog veel spullen die daarin niet thuis horen en gescheiden kunnen worden. 'Ook kunnen mensen beter nadenken over bijvoorbeeld de verpakkingen van eten', aldus Nolles.
Hij vervolgt: 'Sommige mensen zullen goedkoper uit zijn met de aanpassing en weer anderen duurder. We moeten kosten reduceren en zorgen dat de inwoners minder afval aanleveren. Dat hopen we hiermee te stimuleren. De vervuiler betaalt, dat is hierbij het principe.'

Inzicht

De gemeente wil ook met een nieuwe afval-app de inwoners informeren over hoe ze het aantal kilo’s afval verder kunnen verminderen. Hogelandsters kunnen met de app in de gaten houden hoeveel afval ze aanbieden. Ze kunnen ook zien waar in de buurt er inleverpunten zijn voor bepaalde soorten afval.
De gemeenteraad mag nog iets vinden over de aanpassingen van het afval ophalen. Op 9 november wordt erover vergaderd.