Haagse rechter houdt verbod hazenjacht Groningen overeind

Een gedode haas
Een gedode haas © Steven Radersma/RTV Noord
De rechter in Den Haag heeft bepaald dat het verbod voor de hazenjacht in Groningen in stand blijft. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en een Groningse jager hadden in een kort geding geëist dat er in het jachtseizoen toch op de beesten geschoten mag worden. Volgens de rechter is het jachtverbod gerechtvaardigd.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kwam tot het verbod omdat het slecht gaat met de haas in Nederland. Het verbod geldt, naast Groningen, ook voor de provincies Utrecht en Limburg. De jagers wilden dat ook daar toch op hazen geschoten mag worden in het huidige jachtseizoen, dat zaterdag is begonnen.

'Rapport feitenvrij en slecht onderbouwd'

De jagers betoogden tijdens het kort geding vorige week dat het rapport waar het ministerie het jachtverbod op baseert 'feitenvrij is en slecht onderbouwd'. Het rapport zou opgesteld zijn door onderzoekers van de Wageningen University, die volgens de jagers weinig verstand hebben van hazen. Het aantal hazen in Nederland wordt in het rapport onderschat, meenden zij.

Niet eens met kritiek

De rechter is het niet eens met de kritiek van de jagers op het rapport. De jagers hebben niet aannemelijk gemaakt dat er in Nederland veel meer hazen leven dan het rapport vermeldt, schrijft de rechter in haar vonnis.
Het ministerie verklaarde vorige week tijdens het kort geding dat in Groningen aan de noodrem getrokken moest worden, omdat de hazenpopulatie er extra kwetsbaar is. Dat zou mede komen door de jacht. Jagers zouden de helft van het totaal aantal hazen dat vorig jaar nog in Groningen geteld werd, tijdens de jacht gedood hebben
Reactie Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: 'Wij constateren dat het nodig is om dit onderwerp voor te leggen aan de bodemrechter, die een meer kritische toets hanteert dan de voorzieningenrechter. Hierin wordt de beslissing om de jacht op de haas en het konijn te sluiten en de gronden waarop dit is gebeurd aangevochten. In deze procedure wordt de rechter verzocht om een definitief oordeel te geven over de beoordelingsmethode, die moet worden gehanteerd bij het bepalen van de staat van instandhouding van haas en konijn. Deze procedure moet een eind maken aan de discussie of deze dieren nu wel of niet in hun voortbestaan worden bedreigd.'