Onderwijsplannen kabinet vallen goed

GRONINGEN - De Openbare Onderwijsgroep in Groningen stemt in met de plannen van het kabinet voor het onderwijs.
Het nieuwe kabinet wil dat het onderwijs zich meer gaat richten op de ontwikkeling van primaire kennis bij leerlingen, zoals taal en rekenen.

De Openbare Onderwijsgroep vindt dat een goede zaak. De groep bestaat uit twintig basisscholen en zes scholen voor voortgezet onderwijs.