'UMCG en andere ziekenhuizen met kinderhartcentrum werken minder goed samen'

Het UMCG
Het UMCG © Jos Schuurman/FPS
Er zitten knelpunten in de samenwerking tussen het UMCG en de andere ziekenhuizen met een afdeling kinderhartchirurgie. Dat is ontstaan nadat het kabinet eind vorig jaar bekendmaakte het aantal kinderhartchirurgie-afdelingen in Nederland terug te willen brengen van vier naar twee.
Dat concludeert de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) deze week in een rapport.
Het UMCG is een van de academische ziekenhuizen die volgens het ministerie van Gezondheidszorg, Welzijn en Sport (VWS) moeten stoppen met hartoperaties voor kinderen. Ook het Leiden University Medical Center zou zijn afdeling moeten opheffen.

Knelpunten

Na deze bekendmaking zijn volgens de inspectie knelpunten ontstaan 'in de samenwerking en afstemming tussen de vier ziekenhuizen. Die knelpunten hangen samen met de spanningen onderling over de toekomstige concentratie van deze zorg.'
De zorg die geleverd wordt in de vier ziekenhuizen is nog altijd goed en veilig, zo wordt benadrukt. 'De inspectie heeft steeds uitgedragen dat alle locaties in staat zijn deze zorg goed en veilig te verlenen. Dat is nog steeds zo.'

Minder kennisuitwisseling

Een van de concrete gevolgen van de knelpunten die zijn ontstaan, is dat er minder kennis tussen de ziekenhuislocaties wordt gedeeld. Ook worden minder hartchirurgen in opleiding onderling uitgewisseld.
Het UMCG laat in een reactie weten zich niet te herkennen in het beeld dat de IGJ schetst over verminderde samenwerking. 'We zijn altijd bereid om met anderen samen te werken en hebben ons ook in de afgelopen periode altijd coöperatief opgesteld.'

Nog geen definitief besluit

Er is nog geen definitief besluit genomen in welke ziekenhuizen de kinderhartchirurgie moet sluiten. De Nederlandse Zorgautoriteit analyseert op dit moment wat de gevolgen zijn voor de betrokken ziekenhuizen.
De verwachting is dat de zogeheten impactanalyse begin december afgerond is. Op basis daarvan moet de Tweede Kamer een knoop doorhakken.