Natuurclub wil Leekstermeer onderdeel maken van waterberging De Onlanden

De Onlanden
De Onlanden © Jan Been/RTV Noord
Maak het Leekstermeer onderdeel van de waterberging in De Onlanden. Daarvoor pleit de stichting Natuurbelang De Onlanden. De organisatie wil dat Waterschap Noorderzijlvest gaat onderzoeken of dat kan. In De Onlanden moet de opvangcapaciteit worden uitgebreid van de huidige 7,5 miljoen kuub naar ruim twaalf miljoen kuub.
Het waterschap wil dat doen op het huidige oppervlak, maar volgens de natuurorganisatie gaat dat ten koste van de natuur.
Lieselot Smilde van Natuurbelang De Onlanden: ‘We begrijpen dat extra opvangcapaciteit nodig is. Maar de provincie Drenthe en Noorderzijlvest willen dat doen door de kades in het gebied op te hogen. In tijden van wateroverlast stijgt het waterpeil en verdwijnt het leefgebied van de dieren in De Onlanden. Dat vinden wij geen goede oplossing.'

Droge voeten

Smilde vervolgt: 'Wij pleiten voor een uitbreiding van het gebied, waardoor het water verspreid over een groter oppervlak wordt opgevangen. Dan blijft het waterpeil gelijk, hoef je de kades niet op te hogen en hoef je ook geen twee stuwen te bouwen, zoals nu het plan is.’
De Onlanden, gelegen ten zuidwesten van de stad Groningen, werd begin deze eeuw aangelegd. Dat gebeurde na de wateroverlast van 1998. De waterberging annex moerasgebied moet ervoor zorgen dat de stad in tijden van extreme, langdurige regen droge voeten houdt. In verband met de klimaatverandering moet de opvangcapaciteit in het gebied worden uitgebreid.
De Onlanden, waterberging en moerasgebied
De Onlanden, waterberging en moerasgebied © Jan Been/RTV Noord

Otter en roerdomp

Smilde: ‘De Onlanden is een prachtig natuurgebied geworden. Veel mensen beleven er een hoop plezier aan. Onlangs hebben we er 110 vogelsoorten geteld. Er zitten veel roofvogels en voor de roerdomp is het een waardevol gebied. Ook de otter heeft De Onlanden ontdekt en brengt er jongen ter wereld.’
Natuurbelang De Onlanden vreest dat het leefgebied van verschillende dieren verdwijnt als het waterpeil stijgt. De organisatie dringt er daarom bij de verschillende overheden op aan om ook naar het door hen aangedragen alternatief te kijken. Komende woensdag staat het onderwerp op de agenda van de bestuursvergadering van Noorderzijlvest.