Oost-Groningse boeren die willen experimenteren met natuurinclusieve landbouw krijgen subsidie

Koeien in de wei
Koeien in de wei © Geert Jan Darwinkel/RTV Noord
Boeren in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt die willen experimenteren met meer natuurinclusieve landbouw, kunnen hiervoor subsidie aanvragen.
Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Er is maximaal 25.000 euro subsidie per aanvraag beschikbaar.

Voorwaarde: vernieuwende ideeën

Deelnemende boeren die eerder meededen aan de regeling zijn enthousiast. 'Met de bijdrage uit deze regeling voor boerenexperimenten', zegt bijvoorbeeld akkerbouwer Berend Jansema uit Sellingen, 'kon ik mijn bedrijf verder voorbereiden op landbouw met minder gewasbeschermingsmiddelen.'
Voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie is dat het gaat om vernieuwende en natuurinclusieve ideeën van twee of meer boeren in de Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, al dan niet samen met terreinbeheerders of andere partijen.

Aansluiten bij actieplannen

De ideeën moeten bovendien aansluiten bij de streefbeelden en actieplannen voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt, die samen met betrokkenen zijn opgesteld.
De subsidieregeling 'Boerenexperimenten' is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen.