Eurohal Zuidbroek zit vol met vijfhonderd asielzoekers: 'Geen veiligelanders'

Asielzoekers komen aan bij de Eurohal in Zuidbroek
Asielzoekers komen aan bij de Eurohal in Zuidbroek © archief RTV Noord
In de Eurohal in Zuidbroek wordt op dit moment het maximale aantal van vijfhonderd asielzoekers opgevangen. Het merendeel van de asielzoekers komt uit Syrië, Eritrea en Jemen. Het gaat om zowel gezinnen als alleenstaande asielzoekers.
De gemeente Midden-Groningen heeft van tevoren afspraken gemaakt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de populatie die in Zuidbroek wordt opgevangen. De gemeente wil alleen een groep opvangen waar onderling geen problemen zijn. Een andere voorwaarde die de gemeente heeft gesteld, is dat er niet te veel wisselingen zijn binnen de groep.

Geen veiligelanders

'Op dit moment lijkt het een rustige groep die geen conflicten met zich meebrengt. Daar zijn wij dus content mee', zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn. 'Van alle mensen die er zitten, weten we waar ze vandaan komen. We krijgen elke maand een lijst van het COA. Zoals afgesproken zitten daar geen veiligelanders bij.'

Enkele klachten

Bij de gemeente zijn er tot nu toe enkele klachten binnengekomen die betrekking hebben op de opvang in de Eurohal. 'Maar het is ook de bedoeling dat mensen zich in eerste instantie melden bij het COA als er klachten zijn', zegt de burgervader.
Hoogendoorn verwacht dat het COA haast maakt met het formeren van een bewonerscommissie, waarin problemen en andere zaken kunnen worden besproken. Omwonenden konden zich daar de afgelopen weken voor opgeven.

Spreekuur

Als er acute problemen zijn, kunnen omwonenden zich wenden tot de Koninklijke Marechaussee (KMar) die 24 uur per dag met twee mensen beschikbaar is. De KMar houdt elke dinsdag en donderdag een spreekuur voor omwonenden. Burgemeester Hoogendoorn en wethouder Particia Nieland zullen één keer in de maand of één keer per drie weken een spreekuur houden.
De opvang van asielzoekers in de Eurohal is voor maximaal een jaar.