Provincie: Rodin moet uitleg geven over advertentie

De aanleg van een internetkabel
De aanleg van een internetkabel © Rodin
Het bedrijf Rodin moet komende maandag op het matje komen bij de provincie Groningen. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol zegt dat hij dan wil praten over de ontstane situatie.
Provinciale Staten is woensdagochtend geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het project snel internet, waar Rodin vorm en inhoud aan moet geven. Rijzebol erkent dat het een stevig gesprek zal worden, maar dat hij wel de intentie heeft om Rodin aan boord te houden.

'We gaan niet schoppen'

‘Ik heb niet de houding dat wij in dat gesprek gaan schoppen richting Rodin’, zegt Rijzebol, die wel aangeeft nog achter zijn woorden van twee weken geleden te staan. Toen zei de gedeputeerde ‘woest’ te zijn op Rodin, nadat het bedrijf via een advertentie in Dagblad van het Noorden kenbaar maakte het project stop te zetten.
Met het project zijn miljoenen euro's aan overheidsgeld gemoeid. De provincie heeft dertig miljoen aan leningen gereserveerd, waarvan 21 miljoen is overgemaakt aan Rodin. Via Economic Board Groningen en Nationaal Coördinator Groningen kreeg het project snel internet in totaal tien miljoen euro subsidiegeld.

'Dit is onvoorstelbaar'

Een grote meerderheid in Provinciale Staten maakt zich grote zorgen over de voortgang van het project. De oppositiepartijen SP, Groninger Belang, PVV, Ons Groningen en Partij voor het Noorden zijn het felst en vinden dat Rijzebol de Rodin-directie wel even aan de jas mag trekken.
‘Er is heel veel geld in gestoken’, zegt Statenlid Ton van Kesteren (PVV). ‘Rodin heeft zich verkeken op de aansluitmogelijkheden en de kosten. Wat de PVV-fractie bevreemdt is dat Rodin een nieuwe, commerciële BV heeft opgezet, gekoppeld aan het realiseren van snel internet in buitengebieden. Volgens onze waarneming wordt hiermee subsidie door Rodin ingezet om een commerciële winst te behalen. Het is onvoorstelbaar dat Rodin dat durft te melden.’

'Dit ruikt helemaal verkeerd'

Henk Marquart Scholtz (Ons Groningen) vreest ook dat miljoenen aan overheidsgeld zo verdampen wanneer Rijzebol niet ingrijpt. ‘Dit ruikt helemaal verkeerd en het is zaak dat de provincie hier heel snel iets tegen gaat doen’, zegt hij. ‘Waarom pakt de gedeputeerde niet de telefoon en zegt hij tegen Rodin: ‘Morgenvroeg wil ik jullie om negen uur in mijn kantoor zien’?’
Rijzebol zegt dat hij komende maandag met Rodin gaat praten. ‘We gaan niet kappen met Rodin, maar willen met ze in gesprek en kijken wat daaruit komt.’
Rijzebol laat tussen neus en lippen door weten dat dit gesprek ook nodig is om Rodin aan boord te houden, met de vrees in het achterhoofd dat Rodin de klus niet afmaakt en hierdoor mogelijk tientallen miljoenen aan overheidsgeld verdampen. ‘Vaak is het zo dat wanneer er met subsidiegeld iets fout gaat, dat het subsidiegeld snel verdampt. Dat scenario willen we hier voorkomen.’
De gedeputeerde zegt Provinciale Staten op de hoogte te houden van de uitkomst van het gesprek.

Nieuw hoofdpijndossier

Het project Snel Internet Groningen met Rodin als uitvoerende partij is voor de provincie Groningen zo onderhand uitgegroeid tot een nieuw hoofdpijndossier. Naast het feit dat er miljoenen aan overheidsgeld mee zijn gemoeid, is de deadline voor Rodin al meerdere keren opgeschoven. De deadline is nu vastgelegd op juni 2023. Dan moet het overgrote deel van de zogeheten 'witte adressen', de adressen waar regulier internet lastig te realiseren is, zijn voorzien van snel internet.
Internetprovider Rodin onder vuur na stilleggen project snel internet