Kritiek op GS na intrekken steun voor Forum

GRONINGEN - Het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen om de toegezegde financiële steun aan het Groninger Forum in te trekken is slecht vallen. Zowel de gemeenteraad van Groningen als de oppositiepartijen in provinciale staten hebben furieus gereageerd op het besluit.
De oppositie in provinciale staten diende zelfs een motie van afkeuring tegen het provinciebestuur in.
Volgens de fracties van GroenLinks, D66, VVD, SP, Partij voor de Dieren, Partij van het Noorden en de Lijst Blom zijn de gemeente en provincie Groningen door het besluit lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Hierdoor heeft GS er volgens de partijen een 'bestuurlijke puinhoop'van gemaakt.
De motie van afkeuring werd overigens niet aangenomen door provinciale staten, maar volgens de oppositie krijgt de kwestie nog een staartje.
Ook de gemeenteraad van Groningen is boos op het provinciebestuur.