Oldambt zet seinen op groen voor zonnepark in Eekerpolder

Een deel van een zonnepark, ter illustratie
Een deel van een zonnepark, ter illustratie © ANP
Solarfields en Energiecoöperatie Eekerpolder mogen blijven dromen over een zonnepark in de Eekerpolder. Politiek Oldambt heeft daarvoor een benodigde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven.
Mochten daar binnen zes weken geen zienswijzen op ingediend worden, dan geeft het college van burgemeester en wethouders een vergunning voor de bouw van het park.
Goed nieuws voor de partijen die het graag willen, minder goed nieuws voor de provincie Groningen en de collegebesturen van Oldambt, Veendam en Midden-Groningen. Zij zoeken naarstig naar een locatie voor XXL-bedrijven en hebben hun oog laten vallen op diezelfde Eekerpolder. De vraag is hoe haalbaar dat nu nog is.

Grond ten zuiden van A7 bij Scheemda

De Eekerpolder is een stuk grond ten zuiden van de A7 bij Scheemda. Een deel daarvan ligt op grond van de gemeente Oldambt, een ander deel op grond van Midden-Groningen. Die laatstgenoemde gemeente heeft al in een eerder stadium de seinen op groen gezet. ‘Een deel van dat park ligt er ook al’, zegt Oldambtster wethouder Jurrie Nieboer.
Mocht het zonnepark op de grond van Oldambt gerealiseerd worden, dan ligt er over enkele jaren een zonnepark ter grootte van 160 hectare in de Eekerpolder: negentig hectare op grond van Oldambt, zeventig hectare op grond van Midden-Groningen.

XXL-bedrijven

Tegelijkertijd leeft er nog een andere wens. maar dan bij de provincie en de drie eerder genoemde gemeenten. Zij zoeken een locatie voor XXL-bedrijven. Dat zijn bedrijven die minimaal twintig hectare aan grond nodig hebben. Daarvoor waren de ogen eerst gericht op een stuk grond tussen Westerlee en Scheemda, maar na verzet van de inwoners zagen de provincie en gemeenten daar van af.
Het idee is om een combinatie van werkgelegenheid én energieopwekking mogelijk te maken
Wethouder Erich Wünker
De ogen zijn nu gericht op de Eekerpolder, maar concrete plannen liggen er niet. Er zou eerst een onderzoek gedaan moeten worden naar de haalbaarheid van het idee. Wethouder Erich Wünker daarover: ‘Een idee is om op die locatie een combinatie mogelijk te maken. Mocht dat lukken, dan sla je twee vliegen in één klap: werkgelegenheid én energieopwekking.’

Hoe komt dat bij elkaar?

Dat zorgt bij het CDA wel voor zorgen: ‘Wij zijn blij met dit park. Maar een combinatie met een bedrijventerrein? Er zijn al windmolens, er staat een stikstoffabriek. Er valt veel samen. Als daar ook nog grote bedrijven komen... Hoe komt dat bij elkaar?’
Als het aan GroenLinks ligt, blijft het bij zonnepanelen. Die partij omschrijft dat met de woorden: ‘Je kunt beter een zonnepark bedrijven, dan XXL-bedrijven.’

Toekomst zal uitwijzen

Onderzoek moet dus uitwijzen wat wel of niet mogelijk is. Toch lijkt de Energiecoöperatie nog niet zo happig te zijn op het idee om haar zonnepark te combineren met een bedrijventerrein. Jaap Keuning van de corporatie zei een week geleden: ‘Ik snap dat de provincie een plek zoekt, maar met de komst van ons zonnepark is er weinig plek over voor grote bedrijven. Althans, zeg maar gerust: géén plek.’