'Milieuvergunning kolencentrale RWE niet in gevaar'

GRONINGEN - Het negatieve advies van het Europese Hof van Justitie over de milieuvergunning voor de RWE centrale in de Eemshaven, heeft nauwelijks gevolgen. Dat zegt gedeputeerde Rudi Slager. Ook het Rijk maakt zich geen zorgen over de vergunning.
De advocaat-generaal van het Het Europese Hof denkt dat het zogeheten emissieplafond voor de uitstoot van zwaveldioxide kan worden overschreden door de centrale. De Raad van State had om het advies van het Europese Hof gevraagd.
Volgens Slager is er totdat de centrale in bedrijf komt, nog voldoende tijd om maatregelen te nemen. Hij is dan ook nog niet onder de indruk van het negatieve advies.