Museum De Buitenplaats krijgt 150 kunstwerken

EELDE - Museum De Buitenplaats in Eelde heeft de afgelopen weken ongeveer 150 kunstwerken gekregen uit nalatenschappen van kunstenaars.
Het grote aantal nieuwe werken werd haalbaar dankzij drie grote nalatenschappen, van kunstenaars Gooitzen de Jong, Dorothé van Driel en Michael Reynolds. De drie zijn oude bekenden van De Buitenplaats, ze hebben ooit hun werk geëxposeerd in het museum.
De aanwinsten worden zoveel mogelijk opgenomen in de huidige collectie. Ook worden ze in bruikleen gegeven aan andere musea.