Zorgen bij natuurbeschermers over lichthinder ALDI-distributiecentrum (update)

Lichtvervuiling bij het nieuwe ALDI-distributiecentrum
Lichtvervuiling bij het nieuwe ALDI-distributiecentrum © Steef van der Ploeg
Natuurorganisaties trekken aan de bel over het gloednieuwe distributiecentrum van supermarktconcern ALDI op bedrijventerrein Westpoort bij Hoogkerk. De verlichting rondom het pand is hen een doorn in het oog, omdat die schadelijk zou zijn voor het nabijgelegen natuurgebied De Onlanden.
Het distributiecentrum staat langs de A7. Aan de andere kant van de snelweg ligt het natuurgebied. Als de avond is gevallen, is het verlichte distributiecentrum in de wijde omgeving te zien.

Gedesoriënteerd

Onder meer Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap en Natuur- en Milieufederatie Groningen zijn bezorgd over de gevolgen voor de fauna in De Onlanden. Het lichtschijnsel kan dieren storen in hun slaap. Soorten, die 's nachts actief zijn, kunnen erdoor gedesoriënteerd raken. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen.
Dat de gevolgen voor de natuur schadelijk zijn, staat voor de natuurorganisaties wel vast. 'We hebben zelf gisteravond poolshoogte genomen. En het is nog erger dan ik dacht', zegt directeur Jan-Willem Lobeek van Natuur- en Milieufederatie Groningen. Hij krijgt bijval van zijn collega Marco Glastra van het Groninger Landschap op Twitter: 'Het is cruciaal dat de gemeente Groningen wél voorschriften opneemt in omgevingsvergunningen om nachtelijke duisternis te beschermen.'
Er is geen wettelijke grondslag om maatregelen af te dwingen
Woordvoerder gemeente Groningen
Dit dringende advies lijkt in dit geval op de spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd. 'We zijn in gesprek met ALDI, maar er is geen wettelijke grondslag om maatregelen af te dwingen', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Inmiddels zijn de lampen wel meer naar de grond gericht, zodat het licht minder ver naar de omgeving uitstraalt. Bovendien is afgesproken dat de lichtsterkte tussen middernacht en zes uur 's ochtends tot 10 procent wordt teruggebracht.'
De Onlanden
Natuurgebied De Onlanden ligt ten zuiden van de stad Groningen, tussen Peize, Eelde en het Leekstermeer. Het natuurgebied van ongeveer 3500 hectare herbergt een rijke flora en fauna, zoals bijvoorbeeld de otter. Daarnaast kan het gebied worden ingezet als waterberging, zodat de stad Groningen bij wateroverlast droge voeten houdt.

Vier organisaties
Vier natuurorganisaties beheren elk een deel van het gebied. naast Natuurmonumenten zijn dat Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en het Drentse Landschap.

Maar volgens de natuurorganisaties moet er meer gebeuren. 'Het zou al schelen als alle lampen op het terrein op het distributiecentrum worden gericht, in plaats van dat ze van de gevel af schijnen', zegt directeur Lobeek van Natuur- en Milieufederatie Groningen. Hij wil daarover in gesprek met het supermarktconcern.
Het is heel lastig dit nog recht te zetten
Geertjan Smits - Natuurmonumenten
Ook Geertjan Smits van Natuurmonumenten hoopt op verbetering. Maar het is de vraag of het ervan komt, zegt hij: 'In feite zijn we gewoon te laat. De gemeente had hierover voorschriften in het bestemmingsplan moeten opnemen. Dat is niet gebeurd. Het is heel lastig dit nog recht te zetten.'

Uitzondering

Er is wel een uitzondering denkbaar, maar de kans daarop is klein, zegt Smits: 'Als de lichtuitstraling schadelijke invloed heeft op een zeer bijzondere soort in het gebied, dan zou je misschien maatregelen kunnen afdwingen. Maar als bijvoorbeeld een koppel broedende ganzen erdoor wordt verstoord, maak je geen kans. Daarvan zijn er genoeg.'

Wake-up call

Ook voor Natuurmonumenten is deze kwestie een wake-up call, zegt Smits: 'Neem bijvoorbeeld de plannen voor de uitbreiding van de Eemshaven richting de Oostpolder. We weten nu dat we goed moeten opletten dat in de voorschriften expliciet rekening wordt gehouden met lichtoverlast. Daar zitten we bovenop.'
Het zal dus vooral van de bereidheid van ALDI afhangen of het tot verdere maatregelen komt. Directeur Lobeek van Natuur- en Milieufederatie Groningen houdt hoop. Hij wijst daarbij op het voorbeeld van De Vork, het rangeerterrein bij Haren. Dat werd twee jaar geleden in gebruik genomen. Ook daar is sprake van kunstlichtoverlast. Lobeek: 'Inmiddels is ProRail bereid daarover met ons te praten.'

Reactie ALDI

ALDI reageerde woensdag op vragen van RTV Noord. Het bedrijf schrijft dat na klachten van omwonenden uit een controle bleek dat de gevelverlichting niet juist was afgesteld en dat de verlichting daarop naar beneden is gericht.
Nu nog steeds te veel licht wordt ervaren, neemt het supermarktconcern nieuwe maatregelen. De verlichting wordt voortaan op werkdagen van 20.00 tot 5.30 uur teruggedraaid naar 10 procent van de maximale lichtsterkte, in het weekend wordt de lichtsterkte om 17.00 uur al naar beneden gezet. Dat geldt alleen voor de korte zijde aan de westkant van het distributiecentrum. ALDI laat daarnaast weten in gesprek te blijven met de gemeente om te horen of de klachten hiermee verholpen zijn.

Gemeenteraad

Inmiddels staat de kwestie ook op de agenda van de Groninger gemeenteraad.
Het eerdere bericht is woensdag geactualiseerd met een reactie van ALDI.