Pot van 100 miljoen beschikbaar voor aanpak stikstof

Johan Hamster
Johan Hamster © Jan Buwalda
De provincie Groningen stelt een krediet van honderd miljoen euro beschikbaar voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het geld is onder meer bedoeld om boerenbedrijven te verplaatsen of uit te kopen als gevolg van de stikstofregels.
Uit het beschikbaar gestelde geld blijkt dat de opdracht in de provincie Groningen als gevolg van de stikstofaanpak relatief klein is. Het kabinet stelt in totaal 25 miljard euro beschikbaar, waarvan er in eerste instantie honderd miljoen euro in onze provincie wordt uitgegeven.

'Boeren zitten in onzekere tijd'

Inmiddels hebben zich bij de provincie vijf tot tien boeren gemeld die in gesprek willen over bedrijfsverplaatsing of uitkoop, zegt gedeputeerde Johan Hamster.
‘We staan voor de grootste opgave in ons landelijk gebied sinds de ruilverkaveling in de jaren ‘70 en ‘80’, vertelt hij. ‘Dat betekent dat we als provincie hier en daar gronden in uitwisseling krijgen en dat grondeigenaren zich bij ons melden. Zij zitten in een onzekere tijd. Er moet ruimte zijn om in dat speelveld te opereren, vandaar dat wij Provinciale Staten vragen dit krediet beschikbaar te stellen.’

'Sommige boeren willen stoppen'

Met de honderd miljoen gaat er meer gebeuren dan het opkopen en verplaatsen van een handjevol boeren, geeft Hamster aan. ‘We gaan in de verschillende gebieden in onze provincie aan de slag met de stikstofproblematiek. Wij als provincie zijn op zoek naar ruimte voor bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsing, zodat we boeren tegemoet kunnen komen. Daarnaast hebben sommige boeren ook aangegeven dat ze willen stoppen.’
De provincie Groningen erkent dat er voor boeren veel gaat veranderen, maar Hamster wil dat boeren ook in de toekomst hun werk kunnen blijven doen.
‘Ik blijf zeggen, Groningen is en blijft een landbouwprovincie. We hebben 2500 agrariërs en veel sectoren die zich daaromheen bewegen. Het gaat wel veranderen omdat we stevige opgaven hebben, niet alleen op het gebied van stikstof, ook op het gebied van het borgen van de waterkwaliteit en andere zaken. Komend jaar gaan we schetsen wat dit gaat betekenen voor de landbouwsector en andere sectoren.’