Zoutloket Groningen in werking

GRONINGEN - Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft woensdag besloten zoutloketten in werking te stellen. Ook Groningen beschikt over een zoutloket.
Door deze maatregel kan het strooizout beter onder de wegbeheerders worden herverdeeld. In overleg met provincies, gemeenten en waterschappen heeft de minister besloten dat het zout van de loketten uitsluitend is bedoeld voor het begaanbaar houden van het hoofdwegennet, de belangrijkste provinciale en gemeentelijke wegen en de belangrijkste OV-routes en calamiteitenroutes.