Het Groninger Landschap koopt villaboerderij Hamdijk dankzij erfenis

De Hamdijk 49 is nu van Het Groninger Landschap
De Hamdijk 49 is nu van Het Groninger Landschap © Google Streetview
Het Groninger Landschap is eigenaar geworden van een monumentale villaboerderij aan de Hamdijk 49 in Bad Nieuweschans. Dankzij een nalatenschap kon de stichting de boerderij, die al geruime tijd te koop stond, aanschaffen.
Villaboerderij Hamdijk staat vlak bij de gemeentegrens met Westerwolde, net buiten Klein-Ulsda, aan het begin van de (Ham)dijk die via Booneschans naar Bad Nieuweschans loopt.

Achterstallig onderhoud

'De boerderij kampt met achterstallig onderhoud en zal de komende jaren gerestaureerd worden', laat Het Groninger Landschap weten.
Langs de Hamdijk staan meerdere imponerende boerderijen van het Oldambtster type. Bij deze bouwstijl zijn het woonhuis en de schuur in elkaars verlengde gebouwd met een kenmerkende doorgaande daklijn. De monumentale boerderijen, de historische Hamdijk en de uitgestrekte landerijen vormen samen een waardevol landschap: de Graanrepubliek. Veel van de boerderijen aan de Hamdijk verkeren in slechte of vervallen staat.
Hamdijk 49 in 1973, nog goed in het zicht
Hamdijk 49 in 1973, nog goed in het zicht © Beeldbank Groningen

Voorhuis gebouwd in 1922

Het voorhuis van villaboerderij Hamdijk werd gebouwd in 1922, waarschijnlijk (volgens monumenten.nl) naar een ontwerp van E. Fekkers uit Bellingwolde, in opdracht van G. Tammes. De hoofdschuur stamt uit omstreeks 1850.
De aanbouw aan de noordzijde van de schuur is naoorlogs. De stookhut aan de zuidkant van de boerderij is gebouwd omstreeks 1900. De uit 1949 stammende bijschuur ligt achter de boerderij.
Het vermogen moet besteed worden aan het behoud en herstel van een historische boerderij in Oost-Groningen
Wens van de overledene

Dankzij een erfenis

Het Groninger Landschap heeft de boerderij aan de Hamdijk 49 gekocht dankzij een erfenis. 'Met de besteding komen we tegemoet aan de specifieke wens van de overledene: het vermogen moet besteed worden aan het behoud en herstel van een historische boerderij in Oost-Groningen.'
Groninger Landschap koopt villaboerderij: 'Heel mooi dat het gelukt is'

Kosten van de restauratie: ruim 1,6 miljoen euro

Restauratie, verduurzaming en herbestemming worden geschat op een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro. De komende jaren werkt Het Groninger Landschap samen met de gemeente Oldambt en andere partners aan de restauratie. De restauratie wordt een voorbeeldproject in ‘Graanrepubliek 2.0’, een innovatief project met als doel de oude glorie van de Graanrepubliek in het Oldambt nieuw leven in te blazen.
De gemeente Oldambt wil dit koepelproject financieren vanuit Nationaal Programma Groningen.