Graanziektebarometer gaat voorlopig de ijskast in

Graanveld
Graanveld © RTV Noord
Op het scrabblebord zou de Graanziektebarometer het goed doen. Ook onder de boeren was het een goede bron van informatie over de stand van zaken van de gewassen. Maar de barometer houdt voorlopig op te bestaan.
De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), van de proefboerderijen Ebelsheerd in Nieuw-Beerta en Kollumerwaard in Munnekezijl, is verantwoordelijk voor de Graanziektebarometer.

Graag gebruikte bron

Via waarnemingen van medewerkers van de proefboerderijen werden wekelijks de verschillende ziektes in het graan vermeld. De akkerbouwers namen zo kennis van de situatie en konden eventueel maatregelen nemen om uitbreiding van de ziektes te voorkomen.
Ook voor de media in de akkerbouwwereld was de Graanziektebarometer een veel gebruikte bron.

In 2024 mogelijk terug

SPNA wil om financiële redenen niet met de barometer doorgaan. In het beginstadium werd de Graanziektebarometer gesubsidieerd, maar dat is afgelopen. SPNA heeft geen externe financiers kunnen vinden.
Mogelijk komt de Graanziektebarometer in 2024 terug in een andere vorm.