Bijzondere stemlocaties

GRONINGEN - Tijdens de komende verkiezingen voor Provinciale Staten kan er in de stad Groningen weer op bijzondere plaatsen worden gestemd. De gemeente richt ondermeer stembureaus in bij het UMCG en het Martini Ziekenhuis.
Ook op het Harmoniecomplex van de Rijksuniversiteit en op de Hanzehogeschool aan het Zernikeplein kunnen mensen hun stem uitbrengen.
Voor mensen die slecht ter been zijn rijdt er een verkiezingstaxi door de stad, om hen gratis naar een stembureau in de buurt van hun huis te vervoeren. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn op woensdag 2 maart.